print

Програм семинара

План интегритета и процена ризика корупције у прописима

Сала бр. 1

19.5.2016. године, Суботица

Хотел «Best Western Gloria»

Димитрија Туцовића 2

GPS адреса: Трг цара Јована Ненада 11

Предавачи:

  • Златко Стојановић, сарадник у Одсеку за планове интегритета;

  • Јован Ницић, виши саветник у Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа;

  • Ана Арсенијевић, самостални саветник у Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживање;

10:00 – 10:15

Уводна реч

10:15 – 11:30

Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији.

11:30 – 12:00

Пауза за кафу

12:00 – 13:30

Процена ризика од корупције у прописима, значај и циљеви процене, упоредна пракса, нормативни оквир, примери ризика корупције у прописима.


Програм семинара
Извештавање о спровођењу Акционог плана за борбу против корупције

Сала бр. 2

19.5.2016. године, Суботица

Хотел «Best Western Gloria»

Димитрија Туцовића 2

GPS адреса: ТРг цара Јована Ненада 11

Предавач:

  • Бранко Марковић, сарадник у Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа

10:00 – 11:30

Извештавање о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и активности из пратећег Акционог плана, оспособљавање учесника за коришћење софтвера за потребе попуњавања, обраде и слања извештаја о реализацији активности из Акционог члана.

11:30 – 12:00

Освежење