Други координациони састанак државних органа у борби против корупције

Ниш – Избори за одборнике
26/06/2012
Владимирци – Избори за одборнике
26/06/2012

Други координациони састанак државних органа у борби против корупције

print
У Агенцији за борбу против корупције одржан је други коодинациони састанак државних органа који имају важну улогу у спречавању и сузбијању корупције. На састанку је разговарано о сарадњи Агенције са државним органима у вези са међународним активностима у области борбе против корупције и о Моделу Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача.
Учесници састанка једногласно су подржали Модел Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача и сагласили се да је неопходно хитно доношење овог Закона. Модел Закона израдила је радна група коју је формирао Повереник за информације од јавног значаја и коју чине: председник, Саша Јанковић и чланови: Јелисавета Василић, проф. др Бранко Лубарда, др Горан Илић и Немања Ненадић, а модел је израђен уз финансијску подршку амбасада Велике Британије и Холандије.
Састанку су присуствовали: Повереник за информације од јавног значаја, Заштитник грађана, председник Савета Државне ревизорске институције, представници Савета за борбу против коруције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Републичке радиодифузне агенције, Народне скупштине, Народне банке Србије, Кабинета првог потпредседника Владе, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Вишег прекршајног суда, Прекршајног суда у Београду, Управе за спречавање прања новца, Управе за јавне набавке, Пореске управе, Агенције за привредне регистре и Безбедносно информативне агенције.