Договорена сарадња Агенције за борбу против корупције и Агенције за приватизацијy

Десет кривичних пријава у 2014. години као резултат контроле извештаја о имовини и приходима функционера
17/04/2014
Прес фебруар 2014.
11/06/2014

Договорена сарадња Агенције за борбу против корупције и Агенције за приватизацијy

print

Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић и вршилац дужности директора Агенције за приватизацију Вида Узелац и одржале су састанак на коме је договорена сарадња ове две институције у погледу размене службених података и информација у вези са контролом обавеза јавних функционера у органима управљања свих предузећа из портфолија Агенције за приватизацију, укључујући и предузећа у реструктурирању.

На састанку је закључено да се обавезе из Закона о Агенцији за борбу против корупције примењују на све органе управљања у предузећима код којих је Агенција за приватизацију раскинула уговор о приватизацији.

Агенцији за борбу против корупције, Агенција за приватизацију је у марту ове године доставила списак предузећа из свог портфолија, у којима више од 1.000 лица у органима управљања обавља функције, од чега 572 лица обавља функције директора. Код предузећа која су у статусу реструктурирања 162 лица обавља функцију директора, 73 лица обавља функцију члана надзорног одбора, 67 лица је на функцији привременог заступника капитала, 44 лица су на функцији члана одбора директора, док 25 лица обавља функцију члана скупштине.

Досадашња пракса показује да функционери органа управљања код ових привредних субјеката истовремено обављају више јавних функција, да поседују власничке уделе у приватним предузећима, као и да у протекле четири године нису поднели извештај о имовини, приходима и функцијама које врше. На ове као и друге чињенице у вези са могућим конфликтом интереса функционера у предузећима из портфолија Агенције континуирано се указује у представкама које подносе запослени, синдикати и мањински акционари.

Агенција за приватизацију ће пружити пуну подршку Агенцији за борбу против корупције у надзору над спровођењем закона којим се уређују права и обавезе функционера у привредним субјектима из своје надлежности.