Лучани – Избори за одборнике
20/06/2012
Мајданпек – Избори за одборнике
20/06/2012

Саопштење

print

Агенција за борбу против корупције је, сагласно својим овлашћењима из Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности, затражила од Српске напредне странке да у року од 3 дана достави извештај и копије докумената који се односе на финансирање доласка Рудолфа Ђулијанија, бившег градоначелника Њујорка, у Београд.

Будући да је господин Ђулијани у својој изјави навео „Ја сам овде приватно и никада нисмо причали о томе да ми се плати долазак… То је договорено преко приватне компаније“ није јасно да ли је реч о донацији СНС у виду услуге, новчаног прилога или је реч о аранжману који не може да се подведе под одредбе Закона о финансирању политичких активности.

Према члану 12. Закона о финансирању политичких активности, забрањено је финансирање политичког субјекта од: страних држава; страних физичких и правних лица, осим међународних политичких удружења; анонимних дародоваца; јавних установа, јавних предузећа, привредних друштава и предузетника који обављају услуге од општег интереса; установа и предузећа са учешћем државног капитала; других организација које врше јавна овлашћења; синдиката; удружења и других недобитних организација; цркава и верских заједница; приређивача игара на срећу; увозника, извозника и произвођача акцизних производа; правних лица и предузетника који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода, осим уколико овим законом није другачије одређено.

Агенција такође има право да од свих надлежних институција, органа и организација затражи да доставе податке о аранжману (авио карте, трошкове хотела и слично) и тако утврди има ли места за даље поступање у овом случају.

Агенција подсећа све политичке субјекте који учествују на предстојећим изборима да прати и проверава њихове активности и да ће, ако се за тим укаже потреба, без изузетка реаговати на поступања свих политичких субјеката.