Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Циклус обука за функционере

print
 Агенција за борбу против корупције организује циклус обука у више градова и општина о обавезама функционера према Закону о Агенцији и Закону о лобирању.

Обуке су намењене функционерима, који врше јавне функције у органима јединице локалне самоуправе (одборницима, секретарима скупштине општине, председницима општина, заменицима председника општина, члановима општинског већа и начелницима општинске управе), као и функционерима, који врше јавне функције у органима јавних предузећа, установа и других организација, чији је оснивач јединица локалне самоуправе (директорима, члановима управног и надзорног одбора и члановима школског одбора).

У складу са годишњим програмом, до сада су одржане обуке за функционере из Уба, Ваљева, Лајковца, Осечине, Мионице, Љига, Ужица, Чачка и Панчева. Наредне ће бити одржане у Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Лесковцу, Пироту и Врању.