Četvrta sednica odbora Agencije

IMG_1394
Sastanak sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope
20/02/2014
Odluke po žalbama
14/07/2010

Četvrta sednica odbora Agencije

print

Odbor Agencije i direktorka su na četvrtoj sednici razgovarali o nadležnostima koji su u zakonu opšte definisane kao nadležnosti Agencije. Članovi Odbora i direktorka su se saglasili da neće biti podele nadležnosti, već će se sporna pitanja rešavati na sednicama Odbora Agencije i formulisati ih u formi pravnih stavova.

Na sednici Odbora Agencije bilo je reči i o pravima funkcionera da traže saglasnost za obavljanje druge javne funkcije ili delatnosti. Zaključeno je da se za narednu sednicu pripreme kriterijumi na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti.