29/05/2012

Удружење пензионера и социјална правда

Годишњи извештај 2011.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. СДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
29/05/2012

Социјалдемократски савез

Годишњи извештај 2011.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. СББ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
29/05/2012

Савез бачких Буњеваца

Годишњи извештај 2011.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. РуДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
29/05/2012

Русинска демократска странка

Годишњи извештај 2011.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. РДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
29/05/2012

Ромска демократска странка

Годишњи извештај 2011.