03/10/2013
UNDP_250

Više od trećine građana vidi Agenciju na čelu borbe protiv korupcije

Prepoznatljivost rada Agencije za borbu protiv korupcije raste iz godine u godinu pokazuju nalazi istraživanja „Stav građana Srbije prema korupciji“, koji su objavljeni 3. oktobra. Sa radom Agencije upoznato je 77 odsto građana, a 35 odsto smatra da bi Agencija trebalo da bude na čelu borbe protiv korupcije. U odnosu […]
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. DPA

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
03/10/2013
Sarajevo_0018-2

Konferencija Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, učestvovala je na konferenciji Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini održanoj u Sarajevu 30. septembra. Na konferenciji su govorili još i David Barth, direktor USAID BIH, Ričard Vud, šef Sektora unutrašnjih poslova i […]
15/10/2012

Demokratska partija Albanaca DPA

  Godišnji izveštaj 2011.
03/10/2013
arandjelovacc

Jačanje saradnje Agencije i narodnih poslanika

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, narodni poslanici i stručna služba Narodne skupštine razgovarali su o načinima za dalje jačanje saradnje, na prvoj radionici Globalne organizacije parlamentaraca u borbi protiv korupcije u Srbiji održanoj 30. septembra u Aranđelovcu.
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. NOPO

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
26/09/2013
ksenijasajt

Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije Elektrosrbija Kraljevo d.o.o. održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koju je plan integiriteta ove institucije identifikovao kao […]
10/08/2012

Raspisan VI konkurs za stažiranje u Agenciji

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje VI konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja. Pozivamo studente/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, […]
26/09/2013
za_sajt

Predstavljeno istraživanje „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“

Agencija za borbu protiv korupcije održala je danas predstavljanje rezultata istraživanja „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“ koje je sprovedeno na uzorku od 1320 korisnika usluga sudova, a u uzorak je uključeno 30 sudova, opštih sudova i sudova posebne nadležnosti. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje ne/zadovoljstva korisnika institucija javnog sektora […]