Актуелности

01/02/2016

Обавештење политичким субјектима

Агенција за борбу против корупције обавештава политичке субјекте да због измене обрасца за подношење годишњег финансијског извештаја, у складу са новим Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта, овај образац неће бити могуће преузети са интернет презентације Агенције до недеље, 7. фебруара 2016. године. Нови Правилник о евиденцијама и извештајима […]
01/02/2016

Обавештење у вези са ванредним пријављивањем имовине

Од 29. јануара 2016. године из техничких разлога, а због преоптерећености система, није могуће преузети образац Извештаја о имовини и приходима функционера на интернет презентацији Агенције. Имајући у виду наведено, подсећамо функционере да ванредно пријављивање имовине може да се изврши и у форми дописа.
26/01/2016

Одржана панел дискусија о финансирању политичких странака у Србији

Данас је у Палати Србија одржана панел дискусија под називом „Финансирање политичких странака у Србији – ефекти контроле“ у организацији Агенције за борбу против корупције, уз подршку Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт USAID и Мисије ОЕБС у Србији. На панелу су као уводничари говорили: Татјана Бабић, директорка Агенције […]
25/01/2016

Агенција донела нови Правилник о посматрачима изборне кампање

Агенција за борбу против корупције донела је 20. јануара 2016. године нови Правилник о посматрачима изборне кампање којим се уређују организација, овлашћења, права, обавезе, услови и начин избора посматрача изборне кампање Агенције за борбу против корупције у поступку контроле трошкова изборне кампање.
22/01/2016

Обавештење политичким субјектима

Агенција за борбу против корупције подсећа политичке субјекте да су према одредби члана 31. Закона о финансирању политичких активности дужни да именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (овлашћено лице), као и да обавесте Агенцију о именовању или промени тог лица.
22/01/2016

Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

Агенција за борбу против корупције подсећа функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2015. године имали промене у имовини и приходима у вредности више од 4.000 евра, да су дужни да до 31. јануара 2016. године поднесу Извештај о битним променама. На основу званичних података Републичког завода за […]
20/01/2016

Меморандум о сарадњи са колегама из Македоније

Данас је у Београду потписан Меморандум о сарадњи између Државне комисије за спречавање корупције Републике Македоније и Агенције за борбу против корупције. Меморандум су потписали председник Комисије, Горан Миленков и директорка Агенције, Татјана Бабић. Циљ потписивања Меморандума о сарадњи је размена искустава, информација и техничке помоћи, као и подршка унапређењу рада […]
20/01/2016

Трећа година примене Смерница

Полазећи од тога да је цивилно друштво један од стратешких партнера државе у борби против корупције и јачању друштвеног интегритета и следећи пример Кодекса добре праксе као референтног документа Савета Европе заснованог на принципима отворености, поверења, одговорности и независности, Агенција за борбу против корупције је 16. јануара 2013. године донела […]
19/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције

Агенција за борбу против корупције упутила је 18. јануара 2016. године Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о полицији. Предлог закона садржи извесне новине које могу бити од значаја за превенцију корупције. Прецизније, Предлогом закона предвиђено је увођење теста интегритета, анализе ризика од […]