31/03/2016

Zakonito i transparentno konkursno finansiranje medija važno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja

Agenciji za borbu protiv korupcije se već drugu godinu za redom obraća Lokalni antikorupcijski forum u Nišu sa ukazivanjem na gotovo identičan problem koji postoji u sprovođenju javnog konkursa za finansiranje medijskih projekata koji je raspisao Grad Niš. Kao i 2015. godine, Agencija pruža podršku ovom samostalnom i nezavisnom gradskom […]
31/03/2016

Agencija podnela Izveštaj o radu za 2015. godinu Narodnoj skupštini

Danas, 31. marta 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije svoj Izveštaj o radu za 2015. godinu. Ovo je šesti godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2016. […]
28/03/2016

Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Učesnici iz sedam organa državne uprave i nezavisnih državnih tela uspešno je završilo obuku za predavače iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru koja je održana u periodu od 21. do 25. marta 2016. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Prva četiri dana obuke učesnici su sticali […]
24/03/2016

Javni nastupi funkcionera u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije podseća javne funkcionere da tokom izborne kampanje za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, poslanika u Skupštinu AP Vojvodine i odbornika u skupštine gradova, opština i gradskih opština mogu da vrše funkciju u političkoj stranci, odnosno da učestvuju u njenim aktivnostima ako to […]
21/03/2016

Agencija učestvuje u radu radne grupe EPAC u izradi tematske studije o korupciji u zdravstvenom sistemu

Agencija za borbu protiv korupcije biće član radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije (EPAC) koja će raditi tematsku studiju: „Korupcija u zdravstvenom sistemu – prevencija i istraga; praktična iskustva, dobri primeri i izazovi“. Zaključci i predlozi studije predstavljaće ekspertsko mišljenje članova radne grupe EPAC i biće poslati Evropskoj […]
18/03/2016

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

Na 71. plenarnom zasedanju Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO), održanom od 14. do 18. marta u Strazburu, pored rasprave i usvajanja izveštaja za države članice u okviru III i IV evalucionog kruga, na sastanku je bilo reči o kategorijama funkcionera koje treba obuhvatiti V evalucionim krugom i pitanjima […]
18/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine.
15/03/2016

Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koje su donete krajem februara 2016. godine. Značaj otklanjanja rizika korupcije iz propisa koji uređuju oblast javno-privatnog partnerstva i koncesija prepoznat […]
09/03/2016

Izabrani novi predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije

Na današnjoj, četvrtoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u 2016. godini, nakon isteka mandata dosadašnjem predsedniku Odbora, prof. dr Zoranu Stojiljkoviću, i zameniku predsednika Odbora, prof. dr Dragani Kolarić, za novog predsednika izabrana je prof. dr Dragana Kolarić, a za zamenika prof. dr Evica Petrović. Prof. dr Dragana […]