Актуелности

10/11/2016

Потписан Споразум о сарадњи у борби против корупције и заштити конкуренције

Агенција за борбу против корупције, Комисијa за заштиту конкуренције и Републичкa комисијa за заштиту права у поступцима јавних набавки потписали су Споразум о сарадњи. Споразум су потписали директор Агенције Татјана Бабић, председник Комисије др Милоје Обрадовић и председник Републичке комисије Хана Хукић. Споразум је потписан у оквиру радионице о јавним […]
02/11/2016

Агенција у последње две године обучила више од 100 предавача за област етике и интегритета

Док се предлог новог Закона о Агенцији налази на јавној расправи (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Агенција за борбу против корупције наставља да припрема представнике институција јавне власти за наступајућу обавезу едуковања свих запослених о етици и интегритету. До сада је обучено 108 предавача на ову тему. Последња обука одржана је прошле недеље у […]
01/11/2016

Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности који се односе, пре свега, на обавезу политичких субјеката да Агенцији подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о трошковима изборних кампања. Анализа је урађена на основу евиденције поднетих захтева […]
26/10/2016

Против функционера покренуто 1.377 поступака због повреде обавезе пријављивања имовине и прихода и поклона

Агенција за борбу против корупције покренула је, у периоду од јануара 2013. закључно са крајем јуна 2016. године, укупно 1.377 поступака (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016. – 94) поводом сумњи на повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције: 1) чл. 39. ст. 3: […]
20/10/2016

Састанaк о спровођењу економске и димензије заштите животне средине ОЕБС-a у Бечу

  Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције за борбу против корупције, представио је резултате рада Агенције на састанку о спровођењу економске и димензије заштите животне средине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) који је одржан у Бечу 17-18. октобра 2016. године. Током сесије о борби против корупције и унапређењу владавине […]
14/10/2016

Циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим планом рада, у протеклом периоду реализовала циклус обука за запослене у државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима. Обуке су одржане у више градова и општина у Републици Србији у мају, […]
11/10/2016

Почетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”

Европска унија данас је започела двогодишњи Твининг пројекат, вредан два милиона евра, који ће омогућити сарадњу и размену искустава, добре праксе и стручног знања између Агенције за борбу против корупције Републике Србије, с једне стране и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије, као и других надлежних институција Републике […]
05/10/2016

Почела јавна расправа о Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције

Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о Агенцији за борбу против корупције. Учесници у јавној расправи могу доставити своје ставове путем електронске поште нa адресе:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина бр. 22-26 са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту […]
20/09/2016

Годишњи извештај о раду за 2015. представљен пред Одбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

Директорка Aгенциjе за борбу против корупциjе Tатjана Бабић представила jе данас пред Oдбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу извештаj о раду те агенциjе у 2015. истакавши да jе за ефикасниjи рад те агенциjе неопходно доношење новог закона и увођење обавезе приjављивања имовине родитеља и деце функционера.