Актуелности

18/03/2016

Конкурс за асистента сталног Twinning саветника

За потребе реализације Twinning пројекта „Превенција и борба против корупције“ отворен је конкурс за асистента сталног Twinning саветника (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Корисник пројекта је Агенција за борбу против корупције, а финансиран је средствима Европске уније. Рок за пријављивање је 5. април 2016. године.
15/03/2016

Ризици корупције у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама

Агенција за борбу против корупције упутила је Влади, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству финансија и Министарству привреде мишљење о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, које су донете крајем фебруара 2016. године. Значај отклањања ризика корупције из прописа који уређују област јавно-приватног партнерства и концесија препознат […]
09/03/2016

Изабрани нови председник и заменик председника Одбора Агенције

На данашњој, четвртој седници Одбора Агенције за борбу против корупције у 2016. години, након истека мандата досадашњем председнику Одбора, проф. др Зорану Стојиљковићу, и заменику председника Одбора, проф. др Драгани Коларић, за новог председника изабрана је проф. др Драгана Коларић, а за заменика проф. др Евица Петровић. Проф. др Драгана […]
07/03/2016

Због повреде Закона о Агенцији функционери уплаћују 6 милиона динара у буџет Србије

Агенција за борбу против корупције је у области вођења регистара и контроле имовине и прихода функционера, у периоду од априла 2013. закључно са 31. децембром 2015. године, поднела 433 захтева за покретање прекршајног поступка против функционера због повреде Закона о Агенцији, што је 29% од укупног броја поступака које је […]
02/03/2016

Потписан Споразум о сарадњи са Управом за јавне набавке

Данас је у Београду закључен Споразум о сарадњи између Управе за јавне набавке и Агенције за борбу против корупције. Споразум су потписали Предраг Јовановић, директор Управе и Татјана Бабић, директорка Агенције. Циљ овог споразума је успостављање сарадње ради међусобне размене података из свог делокруга.
18/02/2016

Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу антикорупцијске стратегије и акционог плана – за 2015. годину

Агенција за борбу против корупције другу годину заредом објављује алтернативне извештаје организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана. Наиме, на другом конкурсу, спроведеном 2015. године, подршку за алтернативно извештавање добиле су организације Транспарентност Србија, Београдски […]
12/02/2016

Предлог закона о јавним предузећима: незнатне измене – исте препоруке

Агенција за борбу против корупције упутила је Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о јавним предузећима. Агенција је у овом мишљењу поновила већину сугестија и препорука из мишљења о нацрту овог закона, имајући у виду да је Предлог закона незнатно измењен у односу […]
09/02/2016

Нацрт закона о јавним предузећима – потребно отклонити ризике корупције

Агенција за борбу против корупције упутила је Министарству привреде мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта Закона о јавним предузећима. Иако Нацрт закона садржи значајне новине са становишта спречавања корупције, неопходно је додатно унапредити и прецизирати његове одредбе. Конкретно, Нацртом закона потребно је поред осталог прецизирати поједине услове и […]
08/02/2016

Обавештење у вези са Јавним позивом за посматраче изборне кампање

Агенција за борбу против корупције обавештава грађанке и грађане заинтересоване да се пријаве за посматраче изборне кампање да се пријаве послате и-мејлом НЕ УЗИМАЈУ у обзир. Детаљи процеса пријављивања, као и избора кандидата, наведени су у тексту Јавног позива. У наставку наводимо неке делове Јавног позива у вези са процедуром […]