Актуелности

15/03/2022

Обавеза достављања другог периодичног извештаја о спровођењу активности из Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Агенција за спречавање корупције подсећа одговорне субјекте да 15. априла 2022. године истиче рок за достављање другог периодичног извештаја о спровођењу активности из Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика  (Оперативни план). На основу активности 5.1.2. Оперативног плана, органи јавне власти, који су одређени као одговорни субјекти […]
15/03/2022

Посета Европске мреже организација за праћење избора

Представници Европске мреже организација за праћење избора (ENEMO), на челу са шефом Мисије Пјером Пеитјеом, посетили су Агенцију за спречавање корупције. Том приликом састали су се са помоћницом директора у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања Верком Атанасковић, помоћником директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности Душаном Јеличићем […]
14/03/2022

Учешће Агенције у изради докумената јавних политика

Агенција за спречавање корупције активно доприноси стварању подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, и у сарадњи са другим државним органима и представницима цивилног сектора укључена је у израду планских докумената у овој области.  Усвајањем Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за […]
11/03/2022

Агенција објавила План контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за 2021. годину

Агенција за спречавање корупције донела је План контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за 2021. годину. Циљ је да се контролом годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката обухвати око 90 посто средстава које политички субјекти користе из јавних извора за финансирање редовног рада. Контроли подлежу политички субјекти који имају […]
10/03/2022

Поступање Aгенције у току изборне кампање

Агенција за спречавање корупције поступа у складу са роковима прописаним Законом о спречавању корупције и Законом о финансирању политичких активности. У претходном периоду, Агенција је примила више пријава против јавних функционера и политичких субјеката у вези са евентуалним повредама поменутих закона. По свим пријавама, иако се поједине односе на активности […]
03/03/2022

Обавеза подношења извештаја о трошковима референдумске кампање

Агенција за спречавање корупције подсећа организаторе референдумске кампање да, сагласно одредби  члана 32. Закона о референдуму и народној иницијативи, имају обавезу да Агенцији поднесу извештај о трошковима референдумске кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупних резултата референдума. Рок за подношење извештаја о трошковима референдумске кампање је  07.март […]
01/03/2022

Омогућити несметан рад посматрачима изборне кампање

Поводом вербалних напада на посматраче и ометања њиховог рада Агенција за спречавање  корупције упозорава политичке субјекте, њихове чланове и активисте да се рад посматрача Агенције не сме опструирати ни на један начин – физичким контактом, шиканирањем, вређањем, забраном фотографисања, заклањањем таблица возила и забраном приступа просторијама у којима политички субјекти […]
28/02/2022

У Нишу и Београду одржане радионице о плановима интегритета у локалној самоуправи

У току је трећи циклус израде планова интегритета, због чега су експерткиње из Агенције за спречавање корупције, са дугогодишњим искуством у раду на плановима интегритета, Маријана Обрадовић, помоћница директора у Сектору за превенцију и јачање интегритета и Драгана Крунић, шефица Одсека за планове интегритета и процену ризика корупције, представиле учесницима […]
25/02/2022

Посматрачи изборне кампање Агенције на терену

Агенција за спречавање корупције обавештава јавност да су посматрачи изборних кампања (теренски посматрачи и координатори), које је ангажовала Агенција, почели са радом на терену, те Агенција позива политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да омогуће посматрачима Агенције да обављају послове за које су ангажовани. Теренски посматрачи имају […]