13/10/2017

Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije organizovaće deset okruglih stolova širom Srbije u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji. Okrugli stolovi na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ biće realizovani […]
11/10/2017

Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije

 U okviru dvodnevne posete Rimu, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, Rafaeleom Kantoneom. Razgovor je vođen u svetlu dosadašnjih rezultata postignutih na osnovu Protokola o saradnji koji je potpisan pre dve godine, kao i o daljem […]
09/10/2017

Konsultacije povodom izrade plana integriteta

 U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne […]
03/10/2017

Agencija objavljuje mišljenja o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Agencija ukazuje da je prilikom osnivanja i utvrđivanja nadležnosti Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno voditi računa o činjenici da je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećim Akcionim planom predviđena izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije […]
28/09/2017

Podsetnik za izradu Plana integriteta

Podsećamo vas da je rok za izradu plana integriteta do 31.10.2017. godine. Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta (modela) plana integriteta kome možete pristupiti putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi Svim institucijama poslat je mejl sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup nacrtu (modelu) plana integriteta. Ukoliko vaša institucija nije dobila […]
26/09/2017

Sastanak direktorke Agencije sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se danas sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Brankicom Janković. Direktorka i poverenica razgovarale su o ulogama i značaju ove dve nezavisne institucije i dogovorile nastavak dosadašnje i unapređenje saradnje u narednom periodu. Kršikapa i Janković saglasile su se da je rad […]
26/09/2017

Ambasador Finske u poseti Agenciji

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Finske u Republici Srbiji, Pertom Ikonenom. Kršikapa se zahvalila ambasadoru Finske na dosadašnjoj podršci koju Finska pruža Srbiji u razmeni iskustava o značaju povezivanja i koordinacije antikorupcijskih institucija i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. […]
26/09/2017

Direktorka Agencije, Majda Kršikapa, o planu rada Agencije: jačanje poverenja javnosti u rad Agencije je od prioritetnog značaja

Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, Akcionom planu za poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava odnosno Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, utvrđena je preventivna uloga Agencije u borbi protiv korupcije. Polazeći od tako definisane uloge i položaja, Agencija za borbu protiv korupcije […]
25/09/2017

Ambasador Italije posetio Agenciju

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Italije u Republici Srbiji, Đuzepeom Mancom. U razgovoru su se saglasili da je u oblasti borbe protiv korupcije od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Kršikapa se zahvalila ambasadoru Italije na dosadašnjoj […]