19/06/2017

Agencija u Briselu predstavila model za procenu bezbednosti informacija u okviru nacrta plana integriteta

Na konferenciji koja je održana u Briselu 15. juna 2017. godine, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) u saradnji sa Evropskom komisijom, predstavljeni su rezultati koje je ReSPA postigla u poslednjih sedam godina svog rada. Ispred Agencije za borbu protiv korupcije konferenciji su prisustvovale Dragana Krunić i Jasmina […]
13/06/2017

Otklonjeni tehnički problemi za pristup aplikaciji za izradu plana integriteta

Obaveštavamo korisnike aplikacije za izradu plana integriteta da su tehnički problemi za pristup otklonjeni.
08/06/2017

Agencija objavila mišljenje o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o visokom obrazovanju. Nacrtom zakona nije, ili nije na adekvatan način, uređena većina značajnih pitanja sa stanovišta sprečavanja korupcije u oblasti visokog obrazovanja, uključujući ona koja su pomenuta u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv […]
02/06/2017

Otklonjen tehnički problem – izveštaj dostupan u Registru

 Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je otklonjen tehnički problem i da se izveštaj o troškovima izborne kampanje koalicije oko Srpske napredne stranke, podnet zbog učešća u izborima za predsednika Republike 2017. godine, nalazi u registru izveštaja.
01/06/2017

Agencija objavljuje statistiku kataloga poklona za 2016. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je statističku analizu kataloga poklona za 2016. godinu koju možete preuzeti ovde. Značaj vođenja i objavljivanja kataloga poklona je u povećanju transparentnosti u obavljanju javnih funkcija. Jedan od ciljeva treba da bude i analiza trendova i obrazaca koji mogu izazvati zabrinutost, a samim tim […]
29/05/2017

Saopštenje povodom izveštaja o troškovima izborne kampanje koalicije oko SNS

Agencija za borbu protiv korupcije nije trenutno u mogućnosti da izveštaj o troškovima izborne kampanje koalicije oko Srpske napredne stranke objavi u registru izveštaja. S obzirom na to da smatramo da je transparentnost u radu naša obaveza na kojoj insistiramo od samog osnivanja i da javnost ima pravo na blagovremenu […]
26/05/2017

Deset od jedanaest političkih subjekata za sada podnelo izveštaj Agenciji

Od jedanaest političkih subjekata koji su bili predlagači kandidata na predsedničkim izborima 2017. godine, svi su blagovremeno podneli izveštaj o troškovima izborne kampanje u elektronskoj i pisanoj formi, izuzev grupe građana „Dosta je bilo“ čiji je kandidat bio Saša Radulović. Verifikovani izveštaji su javno dostupni na internet prezentaciji Agencije za […]
25/05/2017

Poverenik nije opozvao stepen tajnosti podataka u slučaju Siniša Mali, ali je kaznio Agenciju

Imajući u vidu da Poverenik na pozive Agencije za borbu protiv korupcije nije izvršio uvid u dokumenta niti je opozvao tajnost podataka, kao i da nije sačekao da to učine drugi ovlašćeni organi kojima se Agencija obratila (Uprava za sprečavanje pranja novca i Više javno tužilaštvo u Beogradu), očigledno nije […]
23/05/2017

Agencija objavila tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti javne uprave

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenja o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i prosledila ih […]