23/11/2017

Agencija objavljuje mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama. Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora. Međutim, […]
22/11/2017

Odbor Agencije doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je na sednici održanoj 22. novembra 2017. godine doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije i obrazovao je Konkursnu komisiju.
13/11/2017

Majda Kršikapa podnela neopozivu ostavku na mesto direktora Agencije

Na današnjoj telefonskoj sednici, Odbor Agencije doneo je odluku o prestanku javne funkcije direktora Agencije za borbu protiv korupcije, s obzirom na to da je direktorka Agencije, Majda Kršikapa, dana 13. novembra 2017. godine podnela neopozivu ostavku na navedenu funkciju. Na istoj sednici, Odbor Agencije je za vršioca dužnosti direktora […]
10/11/2017

Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa Zakonom o […]
09/11/2017

Agencija objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine. Izveštaj možete preuzeti ovde.
09/11/2017

Švedski ambasador u poseti Agenciji

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Kraljevine Švedske, Janom Lundinom i njegovim zamenikom, Joakimom Vernom. U razgovoru o nadležnostima Agencije i planovima za dalji rad, saglasili su se da je od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ambasador […]
08/11/2017

Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine

Postupajući po predstavci Agencije, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obavestio je Agenciju da će predložiti Žalbenoj komisiji Narodne skupštine da poništi i ukine određeni broj nezakonitih konačnih rešenja, donetih od strane sekretara Narodne skupštine, Svetislave Bulajić, u kojima je odlučeno o nekim pravima i dužnostima državnih službenika. […]
07/11/2017

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učesnici su dvodnevne radionice “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja se u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održava 6. i 7. novembra u Vrdniku. Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, pravna […]
07/11/2017

Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije

  Konferencija država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), počela je juče u Beču i trajaće do 10. novembra. Kao najvažnije telo, kada je reč o primeni UNCAC, Konferencija je ustanovljena sa ciljem unapređenja kapaciteta država članica, jačanja saradnje u ispunjavanju ciljeva, promovisanja i nadzora nad primenom ovog dokumenta i […]