13/05/2013

Pres april 2013.

April, 2013. Datum Medij Naslov Format 25.4.2013. Danas Počela kontrola imovine sudija pdf 24.4.2013. Alo! Državni bankar na blagajni kod tajkuna pdf 24.4.2013. Blic Hotno doneti zakon o zaštiti uzbunjivača pdf 23.4.2013. RTV 1 Aleksandra Kostić povodom uslova za pridruživanje Srbije EU wmv 22.4.2013. Politika Lubarda: Volja za borbu protiv […]
15/07/2010

Praćenje Strategije i Akcionog plana

Odsek za sprovođenje Strategije i propise Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Strategije za I i II kvartal 2011. godine Poslovi Odseka za sprovođenje Strategije i propise imaju za cilj da kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključne uzroke […]
27/01/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Tužilaštvo za organizovani kriminal: nema elemenata krivičnih dela u Institutu za transfuziju krvi Srbije

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 20. januara 2014. godine obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije da je povodom njenog izveštaja u delu u kome je ukazano na eventualne zloupotrebe odgovornih lica Instituta za transfuziju krvi, vezane za nabavku 120 testova za transmisivne bolesti od privrednog društva „JUNIKOM“ d.o.o. kao i […]
19/04/2013

Raniji članovi Odbora Agencije

_________________________________________________________________________________________________________ Prof. dr Dragan Mitrović (Izabran za člana Odbora na predlog Vlade Republike Srbije u martu 2015. godine; predsednik Odbora od 18. januara 2017. do 17. januara 2018. godine)     Biografija     __________________________________________________________________________________________________________ Prof. dr Evica Petrović                       […]
15/07/2010

Edukacija

Odsek za programe obuke   U okviru Sektora za poslove prevencije, kroz rad Odseka za programe obuke, državnim organima i organizacijama, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi, javnim službama i drugim pravnim licima se pružaju usluge u pogledu pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije, jačanju integriteta i drugim temama koje […]
03/01/2014

Intervju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić agenciji Beta

Možete li da prokomentarišete Nacrt zakona o uzbunjivačima i da ga uporedite sa već postojećim koji ste podržali, a koji je predložio Poverenik za informacije od javnog značaja? – Ocenu Nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i odgovor na pitanje u kojoj meri se on razlikuje od Modela zakona o […]
02/04/2013

Izrada plana integriteta – Arhiva

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne smouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine. Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta plana integriteta koji se nalaze na internet adresi integritet.www.acas.rs ili na sajtu Agencije www.acas.rs […]
15/07/2010

Sektor za poslove prevencije

U okviru Sektora za poslove prevencije organizovana su dva odeljenja i dva odseka u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova uloga u otklanjanju pojedinačne korupcije, posebno ako […]
16/01/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Uzbunjivačima se ne sme stavljati u izgled otkaz ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije

Direktorka Instituta za transfuziju krvi Republike Srbije, Svetlana Srzentić donela je Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu uzbunjivačima Draganu Trbojeviću i Radetu Cvetanoviću jer su, kako se navodi, svojim iskazima objavljenim na antikorupcijskom sajtu Pištaljka 25.12.2013. godine, povredili radnu disciplinu i narušili ugled Instituta.