28/02/2014
20140227_114838

Jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije

U cilju jačanja kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti kontrole imovine i sukoba interesa u periodu od 26. do 28. februara održano je više konsultativnih sastanaka i seminara. Navedene aktivnosti sprovedene su posredstvom TAIEX instrumenta kratkoročne pomoći Evropske unije koja je namenjena novim državama članicama, odnosno zemljama kandidatima […]
02/09/2013

Pres avgust 2013

Avgust, 2013. Datum Medij Naslov Format 30.8.2013. Večernje novosti Skupe lekcije „lavovima“ pdf 29.8.2013. Privredni pregled Za mesec dana 144 prijave pdf 20.8.2013. TV B92 Saša Mirković u sukobu interesa wmw 17.8.2013. Alo Ružićev tast krši Zakon? pdf 12.8.2013. Akter Tatjana Babić: Zakon nikoga ne štiti pdf 8.8.2013. Večernje novosti […]
29/10/2010

Odsek za predstavke

Odsek za predstavke   Osnovni poslovi Odseka su: prijem predstavki i prijava pravnih i fizičkih lica, postupanje po podnetim predstavkama i analiza konkretnih slučajeva sa aspekta pojavnih oblika individualne i sistemske korupcije. Postupak je usmeren na utvrđivanju činjeničnog stanja koje ukazuje na koruprivne aktivnosti pojedinaca ili grupa i preduzimanje mera […]
14/04/2010

Osma sednica odbora Agencije

Na osmoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 14. aprila 2010. godine, članovi Odbora su doneli jednoglasno usvojili predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za borbu protiv korupcije kojim bi se proširili okviri za prijem zaposlenih u Agenciju.
28/02/2014

Zajedničko saopštenje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za borbu protiv korupcije

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije apeluju na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju slovo i duh propisa i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju […]
02/08/2013

Pres jul 2013.

Jul, 2013. Datum Medij Naslov Format 29.7.2013. Danas Spremamo se za nove ministre pdf 27.7.2013. Politika Liste za plaćanje pdf 24.7.2013. Danas Duplo više prijava korupcije u zdravstvu pdf 23.7.2013. Narodne novine Agencija proverava finansiranje stranaka pdf 22.7.2013. Informer Osam stranaka nije podnelo izveštaj pdf 21.7.2013. Kurir Agencija proverava ko […]
29/10/2010

Odeljenje za registre

  Jedan od najvažnijih poslova Odelenja jeste vođenje registra funkcionera i registra imovine funkcionera. Do sada u Republici Srbiji nije postojala kompletna i tačna evidencija o funkcionerima, odnosno onim licima koja, u skladu za zakonskom definicijom funkcionera, spadaju u grupu građana Srbije koji se nalaze na odgovornim i uticajnim mestima […]
14/07/2010

Pravila o radu odbora

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
07/04/2010

Sedma sednica odbora Agencije

Na sedmoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije usvojeni su pravni stavovi o postupanju Agencije u slučaju funkcionera zatečenih u obavljanju dve ili više funkcija, koji je trebalo da se do 1. aprila opredele za samo jednu funkciju.