15/07/2010

Planovi integriteta

Osnovna aktivnost Odseka za planove integriteta jeste da formuliše smernice za izradu planova integriteta onih subjekata koji su Zakonom o Agenciji obavezni da planove izrade i implementiraju. Pored izrade smernica, odsek će pratiti njihovo donošenje i sprovođenje, i u saradnji sa grupom za programe obuke, staraće se o obuci lica […]
14/07/2010

Godišnji izveštaji

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
24/03/2010

Šesta sednica odbora Agencije

Na šestoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije Odbor Agencije usvojio je Izveštaj o utrošenim sredstvima za 2009. godinu. Agenciji su odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 9.008.000,00 dinara, a rebalansom budžeta Republike Srbije za 2009. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.108.000,00 […]
25/02/2014

Jednoglasno u borbi protiv korupcije

Na petom koordinacionom sastanaku na temu korupcija u prosveti, formirana je koordinaciona radna grupa za unapređenje normativnog i koordinaciona radna grupa za unapređenje institucionalnog okvira u prosveti. Radne grupe usvojile su preporuke s ciljem da ukažu na ključne probleme u vezi sa korupcijom u prosveti. Sve preporuke usvojene su jednoglasno, […]
19/07/2013

Direktive

Direktiva za uređenje procedura o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
15/07/2010

Služba za međunarodnu saradnju

Međunarodna saradnja ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju korupcije s obzirom na činjenicu da je korupcija povezana sa organizovanim i privrednim kriminalom uključujući i pranje novca i predstavlja ozbiljnu pretnju održivom demokratskom i ekonomskom razvoju i institucionalnoj stabilnosti svake zemlje. Suzbijanje korupcije je odgovornost svih država što međunarodnu […]
14/07/2010

Strategija i AP

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
08/03/2010

Peta sednica odbora Agencije

Članovi Odbora Agencije i direktorka su na petoj sednici razgovarali o primeni propisa i merila na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od […]
20/02/2014
DSCN1126

Obuka za predstavnike organizacija civilnog društva

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je 18. i 19. februara na poziv udruženja građana Inicijativa za demokratsko društvo održalo obuku „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ u prostorijama Kancelarije za mlade gradske opštine Zvezdara. Obuci je prisustvovalo dvanaest predstavnika udruženja: Inicijativa za demokratsko društvo, Srbija u pokretu, Centar […]