29/10/2010

Odsek za predstavke

Odsek za predstavke   Osnovni poslovi Odseka su: prijem predstavki i prijava pravnih i fizičkih lica, postupanje po podnetim predstavkama i analiza konkretnih slučajeva sa aspekta pojavnih oblika individualne i sistemske korupcije. Postupak je usmeren na utvrđivanju činjeničnog stanja koje ukazuje na koruprivne aktivnosti pojedinaca ili grupa i preduzimanje mera […]
14/04/2010

Osma sednica odbora Agencije

Na osmoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 14. aprila 2010. godine, članovi Odbora su doneli jednoglasno usvojili predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za borbu protiv korupcije kojim bi se proširili okviri za prijem zaposlenih u Agenciju.
28/02/2014

Zajedničko saopštenje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za borbu protiv korupcije

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije apeluju na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju slovo i duh propisa i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju […]
02/08/2013

Pres jul 2013.

Jul, 2013. Datum Medij Naslov Format 29.7.2013. Danas Spremamo se za nove ministre pdf 27.7.2013. Politika Liste za plaćanje pdf 24.7.2013. Danas Duplo više prijava korupcije u zdravstvu pdf 23.7.2013. Narodne novine Agencija proverava finansiranje stranaka pdf 22.7.2013. Informer Osam stranaka nije podnelo izveštaj pdf 21.7.2013. Kurir Agencija proverava ko […]
29/10/2010

Odeljenje za registre

  Jedan od najvažnijih poslova Odelenja jeste vođenje registra funkcionera i registra imovine funkcionera. Do sada u Republici Srbiji nije postojala kompletna i tačna evidencija o funkcionerima, odnosno onim licima koja, u skladu za zakonskom definicijom funkcionera, spadaju u grupu građana Srbije koji se nalaze na odgovornim i uticajnim mestima […]
14/07/2010

Pravila o radu odbora

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
07/04/2010

Sedma sednica odbora Agencije

Na sedmoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije usvojeni su pravni stavovi o postupanju Agencije u slučaju funkcionera zatečenih u obavljanju dve ili više funkcija, koji je trebalo da se do 1. aprila opredele za samo jednu funkciju.
26/02/2014

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje

Povodom verbalnih napada na posmatrače i ometanja njihovog rada Agencija za borbu protiv korupcije upozorava političke subjekte, njihove članove i aktiviste da se rad posmatrača Agencije ne sme opstruirati ni na jedan način – fizičkim kontaktom, šikaniranjem, vređanjem, zabranom fotografisanja, zaklanjanjem tablica vozila i zabranom pristupa prostorijama u kojima politički […]
30/07/2013

Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta

Kada ste uradili svoj plan integriteta potrebno je sledeće dve godine sprovesti odabrane mere. Ovo je mala pomoć, odnosi se na sprovođenje mera iz zajedničkih oblasti plana integriteta. Za svaku meru iz plana integriteta navedene su aktivnosti, faze u sprovođenju, način na koji se te aktivnosti mogu sprovesti, rokovi, odgovorna […]