01/06/2011

Održan okrugli sto „Institucionalni integritet“ u Inđiji

Juče je u sali Kulturnog centra u Inđiji održan okrugli sto na temu “Institucionalni integritet”. U dvočasovnom susretu, predstavnici Agencije govorili su o mandatu Agencije za borbu protiv korupcije, planovima integriteta i Pravilniku o poklonima. Od oko 60 pozvanih institucija, jedinica lokalne samouprave i javnih službi iz Novog Sada, Bača, […]
27/10/2010

Devetnaesta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije je na današnjoj sednici, povodom objavljivanja indeksa percepcije korupcije za 2010. godinu, predložio da se prouče istraživanja na osnovu kojih je formiran indeks za Srbiju. Na taj način će, ocenjeno je, biti moguće utvrditi koje su kritične oblasti zbog kojih je Srbija i dalje loše rangirana na listi […]
01/04/2014

Sastanak Agencije za borbu protiv korupcije i međunarodne zajednice

Agencija za borbu protiv korupcije je na današnjem sastanku, održanom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavnike međunarodne zajednice upoznala sa ključnim rezultatima postignutim u prethodnoj godini, kao i izazovima sa kojima se suočavala u radu.
01/11/2013

Spisak državnih institucija po sistemima koje su izradile i dostavile odnosno nisu izradile i dostavile plan integriteta u zakonom predviđenom roku

Politički sistem Sistem pravosuđa Sistem policije Sistem lokalne samouprave Sistem odbrane Sistem javnih finansija i privrede Sistem poljoprivrede Sistem socijalne politike Sistem zdravstva Sistem prosvete i nauke Sistem kulture i sporta Sistem životne sredine i prostornog planiranja Sistem zaštite podataka, ljudskih prava i javnih interesa Sistem javnih preduzeća
01/07/2011

Jun, 2011.

Jun, 2011. Datum Medij Naslov Format 27.6.2011. Akter Srbija prati svetske standarde pdf 25.6.2011. Politika Ministar ne može da bude i urednik pdf 25.6.2011. Pres Markovićev izbor: ministar ili urednik pdf 25.6.2011. Kurir Marković u sukobu interesa pdf 25.6.2011. Dnevnik Marković ne može biti i ministar i urednik pdf 25.6.2011. […]
01/06/2011

Odlaže se okrugli sto „Institucionalni integritet“ u Kovačici

Zbog blokade puteva i nemogućnosti da učesnici i organizatori okruglog stola dođu u Kovačicu, odlaže se održavanje Okruglog stola planirano za danas, 1. jun u 12 sati. Datum održavanja biće saopšten naknadno.
21/10/2010

Osamnaesta sednica odbora Agencije

Povodom različitih interpretacija u medijima povodom obaveze prijavljivanja poklona, Odbor Agencije je na današnjoj sednici konstatovao da se tom telu obratilo samo Nezavisno udruženje novinara Srbije i da je tom udruženju preneto da i materijalna dobra i usluge poput ručkova, večera i putovanja spadaju u kategoriju poklona koji se moraju […]
31/03/2014

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom gostovanja u „Utisku nedelje“

Radi pravilnog i potpunog informisanja javnosti o aktivnostima Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa slučajem SIEPA, o čemu je bilo reči u emisiji „Utisak nedelje“ emitovanoj 30. marta 2014. godine na TV B92, u kojoj je, pored ostalih, gost bio i profesor FPN i član Odbora Agencije Zoran […]
03/10/2013

Praksa Sektora za postupanje po predstavkama

Stranica u izradi