06/02/2015

Dodela nagrada – „Kad malo bolje razmislim“

06/02/2015

Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Agencija podseća odgovorne subjekte da rok za podnošenje sledećeg kvartalnog izveštaja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana ističe 15. aprila 2015. godine i treba da obuhvati period od 1. januara do 31. marta. Odgovorni subjekti treba da izveštavanje nastave na isti način, na osnovu Smernica za izveštavanje o sprovođenju i […]
05/02/2015

Trening za etiku i integritet u javnoj administraciji

02/02/2015

Registar funkcionera – februar 2015.

U Registru koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije registrovano je 42.127 funkcionera, od toga 26.708 aktivnih.
27/12/2014

Saopštenje Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 27. decembar 2014. godine

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije na 20. sednici Odbora, u nastavku sednice koja je održana 27. decembra 2014. godine, je razmatrao žalbu ministra pravde Nikole Selakovića, izjavljenu protiv rešenja direktora Agencije broj 014-07-00-00378/2014-11 od 1.10.2014. godine. Odbor Agencije će nastaviti odlučivanje o žalbi na sednici zakazanoj za 21. januar […]
19/12/2014

Inicijativa Agencije za razrešenje Nenada Stankovića obavezujuća je za Skupštinu grada Niša

Odlukom da na funkciji zamenika predsednika Skupštine grada Niša ostavi Nenada Stankovića za koga je nesumnjivo utvrđeno da je bio u sukobu interesa, Skupština grada Niša pokazala je nebrigu za sugrađane, čije je interese dužna da zastupa. Odbijanjem da postupi u skladu sa inicijativom Agencije za borbu protiv korupcije za […]
17/12/2014

Agencija za borbu protiv korupcije nije, kako pojedini mediji tvrde, javna agencija

Kako redakcije emisija „Šta radite bre“ Prvog programa RTS i Naših novina nisu u skladu sa članom 83. Zakona o javnom informisanju i medijima, regovale na naš zahtev da objave odgovor u vezi sa informacijama koje su netačno i nepotpuno prenete u prilogu „Agencije poreske obveznike Srbije godišnje koštaju više […]
16/12/2014

U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru

Tim Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije održao je četvrti trening za trenere, ovoga puta za zaposlene u lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i upravnom okrugu sa teritorije Grada Kragujevca, koji će u institucijama u kojima su zaposleni biti zaduženi za edukaciju o […]
10/12/2014

Agencija obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Moramo da budemo brži od rokova propisanih zakonom Agencija za borbu protiv korupcije je organizovala konferenciju gde se pored razmene dosadašnjih iskustava i izazova diskutovalo o Modelu novog zakona o borbi protiv korupcije koji je Agencija uputila nadležnima u julu ove godine. Agencija je okupila najviše predstavnike svih grana vlasti […]