16/11/2020

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima

Republika Srbija se, u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, obavezala da će proceniti uticaj dosadašnjih mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija), kao i da će preduzeti korektivne mere, ukoliko je potrebno i uspostaviti […]
13/10/2020

Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“

U okviru realizacije Projekta za odgovornu vlast (GAI) Agencija za sprečavanje korupcije je sa sudijama prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Kragujevca i Niša, i predstavnicima Prekršajnog apelacionog suda radila na veoma važnoj oblasti koja se tiče unapređenja saradnje Agencije i prekršajnih sudova i na izradi Uputstva o postupku […]
02/10/2020

Obuke o Metodologiji istraživanja i analize

U okviru USAID Projekta za odgovornu vlast organizovana je obuka o Metodologiji istraživanja i analize, kojoj su prisustvovali zaposleni Agencije za sprečavanje korupcije. Obuka je trajala dve nedelje od 21. septembra do 2. oktobra. Prva nedelje obuhvatila je grupne obuke 26 zaposlenih Agencije, dok su tokom druge nedelje učestvovali pojedinačni sektori […]
25/09/2020

Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na OECD vebinaru

Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na OECD vebinaru pod nazivom – Zajedničko delovanje – udruživanje u suzbijanju korupcije u Jugoistočnoj Evropi. Održani vebinar je imao za cilj da ukaže na važnost zajedničkog delovanja i razmeni međunarodne prakse i iskustva u borbi protiv korupcije, kao predstavljanje prednosti implementacije inicijativa zajedničkog […]
24/09/2020

Obuke o obradi i analizi podataka

Obuka  “Analiza i obrada podataka – sa posebnim osvrtom na podatke u oblasti borbe protiv korupcije” održana je u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije. U okviru podrške projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ IPA 2013, u periodu od 14. do 22. septembra organizovane su 3 dvodnevne obuke za zaposlene u […]
11/09/2020

Direktor Agencije na završnom Forumu OEBS

  Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić govorio je na završnom sastanku 28. Ekonomskog i ekološkog foruma OEBS, na temu sprečavanja i borbe protiv korupcije posredstvom inovacija, povećane transparentnosti i digitalizacije. U uvodnom obraćanju, direktor Sikimić predstavio je novine, predviđene Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od 1. […]
10/09/2020

Obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u organima javne vlasti

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije je, na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19) doneo Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, kao i Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta („Službeni glasnik RS” br. 114/20). […]
09/09/2020

Prekršajne prijave zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Agencija za sprečavanje korupcije podnela je, Prekršajnom sudu u Beogradu, zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv sedam političkih subjekata koji su učestovali u izbornoj kampanji sprovedenoj povodom redovnih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih ove godine. Prekršajne prijave su podnete zbog nedostavljanja izveštaja o troškovima izborne kampanje […]
07/09/2020

Sastanak direktora Agencije i predsednika Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa predsednikom Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan, Alikom Špekbaevim (Alik Žatkambaevič Špekbaev). Sastanak je usledio nakon poziva Agencije iz Kazahstana za uspostavljanje saradnje dveju institucija. Na sastanku su dogovoreni modaliteti buduće saradnje, a naročito po pitanju razmene […]