27/04/2021

Други позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима

Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције предвиђено је да Агенција за спречавање корупције, у сарадњи са надлежним институцијама, процени утицај досадашњих мера, предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима (здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција). Како би обезбедила укљученост свих заинтересованих […]
23/04/2021

Обавештење политичким субјектима

Избори за одборнике Скупштине града Зајечара и за одборнике Скупштине општине Косјерић одржани су 28. марта 2021. године. Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за спречавање корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од […]
23/04/2021

Позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима

Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције предвиђено је да Агенција за спречавање корупције, у сарадњи са надлежним институцијама, процени утицај досадашњих мера, предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима (здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција). Како би обезбедила укљученост свих заинтересованих […]
22/04/2021

Одржана радионица „Лобирање у Србији – искуства и изазови“

Агенција за спречавање корупције организовала је Радионицу  „Лобирање у Србији – искуства и изазови“. Циљ одржавања прве од четири планиране радионице за 2021. годину,  је размена искустава, утисака и изазова учесника у лобирању током примене Закона о лобирању. На позив Агенције, радионици су присуствовали лобисти, заступник привредног друштва уписаног у […]
22/04/2021

Mетодологијa за процену ризика од корупције у прописима

Агенција за спречавање корупције израдила је Методологију за процену ризика од корупције у прописима уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и међународног експерта Кристине Тарне. Законом о спречавању корупције, који се примењује од 1. септембра 2020. године, Агенцији је поверена надлежност да иницира доношење или измену прописа, даје мишљења о […]
22/04/2021

Пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције

Агенција за спречавање корупције организовала је пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције (NCPA), у својству председника за 2021. годину. На заседању је разматран напредак пројеката чланица, који се, између осталог, односе на употребу модерних технологија у спречавању корупције, процену ризика корупције, транспарентност законодавног процеса, транспарентност у приватном сектору, улогу […]
15/04/2021

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30.4.2021. године

Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2021. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2020. годину навели да је процена вредности поклона у току. Обавештење о процењеној тржишној вредности поклона органи јавне власти достављају путем дописа […]
14/04/2021

Одржан други циклус радионица о сукобу интереса и неспојивости функција

Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција представљен је народним посланицима, у оквиру другог циклуса радионица, који је Агенција за спречавање корупције организовала уз подршку USAID Пројекта за одговорну власт. Учесницима су, поред новина у Закону о спречавању корупције, представљене потенцијалне ситуације сукоба интереса, као и […]
12/04/2021

Представници Агенције на конститутивном састанку GOPAC

Директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић учествовао је на конститутивном састанку Глобалне организације парламентараца против корупције у Србији (GOPAC), који је организован уз подршку Програма УН за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Сикимић је нагласио значај сарадње Агенције са националним огранком GOPAC, нарочито у погледу […]