25/05/2012

Демократска заједница војвођанских Мађара

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ГСМ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)  
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ГСМ

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
25/05/2012

Грађански савез Мађара

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. Г17

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. Г17

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
25/05/2012

Г17 Плус

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ВП

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ВП

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година