28/05/2012

Српска напредна странка

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. СП

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. СП

Заврпшни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Социјалдемократски покрет

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. СДУ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. СДУ

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Социјалдемократска унија

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. СДПС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Напомена уз мишљење ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. СДП

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година