15/08/2011
Treca_grupamala

Nova generacija stažista na praksi u Agenciji

Treća generacija studenata završnih godina fakulteta i diplomaca započela je danas, 15. avgusta 2011, program stažiranja u Agenciji za borbu protiv korupcije. Do sredine decembra stažisti će se detaljno upoznati sa načinom rada u ovom nezavisnom regulatornom telu. Program četvoromesečnog stažiranja u Agenciji za borbu protiv korupcije je deo dvogodišnjeg […]
20/06/2012

Godišnji izveštaj 2011. ZEP

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
14/07/2011

Izvršni direktor Nacionalnog centra za uzbunjivače iz Vašingtona u poseti Agenciji

Izvršni direktor Nacionalnog centra za uzbunjivače (whistle blowers-e) iz Vašingtona, Stiven Kon predstavio je danas direktoru i zaposlenima u Agenciji za borbu protiv korupcije koji rade na zaštiti uzbunjivača (ali i svim zainteresovanima koji neposredno ne rade ovaj posao) nove zakonske odredbe u SAD koje se indirektno odnose i na […]
20/06/2012

Zelena ekološka partija

  Godišnji izveštaj 2011.
13/07/2011
okrugliuzbunjivaci2

Okrugli sto povodom Pravilnika o uzbunjivačima

U Srbiji ne postoji odgovarajuća zaštita onih koji prijavljuju korupciju i u toj oblasti su potrebna konkretna zakonska rešenja, zaključak je sa današnjeg okruglog stola povodom predstavljanja Pravilnika o uzbunjivačima, koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije u zgradi Pravosudne akademije. O problemu zaštite uzbunjivača su osim direktora Agencije, […]
20/06/2012

Godišnji izveštaj 2011. Puls

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
06/07/2011

Sektor za kontrolu završio obuku iz oblasti kontrole finansijskih izveštaja

U organizaciji OEBS-a je u periodu od maja do kraja juna održano dvanaest celodnevnih predavanja za zaposlene u Sektoru kontrole, Agencije za borbu protiv korupcije. Glavni predavač bila je Miroslava Milenović, stalni sudski veštak za forenzično računovodstvo kao i brojni gostujući predavači – eksperti iz ove i srodnih oblasti. Prvo […]
20/06/2012

Puls Srbije

  Godišnji izvešta 2011.
24/06/2011

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ministru kulture Predragu Markoviću naloženo da prestane sa obavljanjem drugog posla

Agencija za borbu protiv korupcije donela je rešenje po kome Predrag Marković, ministar za kulturu, informisanje i informaciono društvo, ne može istovremeno da bude i urednik u izdavačkoj kući „Stubovi kulture – Vreme knjige“ d.o.o.Zahtev Markovića za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla Agencija je odbila jer je zaključila da […]