03/10/2013
UNDP_250

Više od trećine građana vidi Agenciju na čelu borbe protiv korupcije

Prepoznatljivost rada Agencije za borbu protiv korupcije raste iz godine u godinu pokazuju nalazi istraživanja „Stav građana Srbije prema korupciji“, koji su objavljeni 3. oktobra. Sa radom Agencije upoznato je 77 odsto građana, a 35 odsto smatra da bi Agencija trebalo da bude na čelu borbe protiv korupcije. U odnosu […]
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. DPA

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
03/10/2013
Sarajevo_0018-2

Konferencija Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, učestvovala je na konferenciji Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini održanoj u Sarajevu 30. septembra. Na konferenciji su govorili još i David Barth, direktor USAID BIH, Ričard Vud, šef Sektora unutrašnjih poslova i […]
15/10/2012

Demokratska partija Albanaca DPA

  Godišnji izveštaj 2011.
24/09/2012

Rezultati VI konkursa za stažiranje

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, www.acas.rs, dana 10. avgusta 2012. godine za izbor sedam kandidata za stažiranje, nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru stažista iz Pravila konkursa, doneta je odluka da na stažiranje budu primljeni: 1. Jelena Đokić, Sektor […]
03/10/2013
arandjelovacc

Jačanje saradnje Agencije i narodnih poslanika

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, narodni poslanici i stručna služba Narodne skupštine razgovarali su o načinima za dalje jačanje saradnje, na prvoj radionici Globalne organizacije parlamentaraca u borbi protiv korupcije u Srbiji održanoj 30. septembra u Aranđelovcu.
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. NOPO

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
31/08/2012

Agencija podseća javne funkcionere

Agencija podseća javne funkcionere kojima je javna funkcija prestala, a nameravaju da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju delatnost u vezi sa funkcijama koje su vršili, da su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje Agenciji podnesu zahtev za […]
26/09/2013
ksenijasajt

Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije Elektrosrbija Kraljevo d.o.o. održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koju je plan integiriteta ove institucije identifikovao kao […]