Aгенција анализира процедуре одобравања уџбеника за употребу у школама

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Aгенција анализира процедуре одобравања уџбеника за употребу у школама

print

Агенција за борбу против корупције анализира процедуру у оквиру које Mинистарство просвете одобрава уџбенике за употребу у школама и начин избора уџбеника који школе користе у реализацији наставног програма.

Анализирајући важеће одредбе Закона о уџбеницима и додатним наставним средствима и пратеће прописе, Агенција сматра да поступак одобравања уџбеника, начин формирања комисија које су овлашћене да дају стручну оцену квалитета рукописа, њихов рад, начин на који овлашћени министар одлучује о захтеву, поступак додељивања лиценци за уџбенике, начин избора уџбеника у школама, морају бити много прецизније и квалитетније уређени.

Агенција ће позвати надлежно министарство на састанак како би заједнички дошли до одговарајућих решења која би била уграђена у Предлог Закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима и додатним наставним средствима.

Извештај о Закону о уџбеницима