Aктуелно-Подношење захтева за похађање обуке за лобисту

Позив заинтересованој јавности за достављање коментара на Нацрт методологије за процену ризика од корупције у прописима
02/02/2021
Данас и сутра Прва обука за лобисту у 2021. години
17/02/2021

Aктуелно-Подношење захтева за похађање обуке за лобисту

print
Директор Агенције за спречавање корупције одредио је одржавање Прве обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 17. до 18. фебруара 2021. године.
Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са мерама заштите ради спречавања ширења COVID -19, обука организовати у групама од највише 15 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Агенција ће обуку организовати у наредним терминима и о томе обавестити подносиоце.
Такође, у случају промена епидемиолошких околности, Агенција оставља могућност отказивања одржавања наведене обуке, у циљу поштовања евентуалних измена мера заштите ради спречавања ширења COVID -19.
Рок за подношење захтева је до 06.02.2021. године.Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 44.760 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.