Агенција посматра изборе у општини Врбас
10/10/2013
Саопштење за јавност, 16. октобар 2013. године
16/10/2013

Активности (ОЦД)

print
АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПАНЕЛ 7. децембар 2021.

“КАКО ДО УСПЕШНЕ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ОПШТИНИ КЛАДОВО”

 

Панел “Како до успешне борбе против корупције у општини Кладово” организован је у сарадњи са удружењем БИРОДИ и општином Кладово, а у оквиру  реализације пројекта „„Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у општини Кладово“, који је Агенција подржала ове године, по основу спроведеног јавног конкурса за доделу финансијских средстава удружењима за реализацију пројеката из области спречавања корупције.

Пројекат се реализује кроз активности израде локалног антикорупцијског плана, избор чланова тела за праћење његове реализације, јачање капацитета за израду локалних политика и њихово праћење од стране локалне самоуправе, као и јачање капацитета ОЦД за праћење политика у овој области.

Циљ пројекта је садржан већ у самом његовом називу и доприноси општем циљу – спречавању корупције, што је и основна мисија Агенције.

Циљ овог панела је да својим искуствима помогнемо општини Кладово у изради Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту ЛАП), али и да направимо пресек где се налазимо по питању израде локалних антикорупцијских планова у целој земљи.

Панелу су поред представница Агенције Ксеније Митровић и Ђурђице Сучевић и представника удружења БИРОДИ Зорана Гавриловића и Снежане Ђапић,  присуствовали представници општинске управе Кладово, затим представник Повереника за информације од јавног значаја др Марко Милошевић, представник Савета за борбу против корупције др Мирослав Милићевић, Ана Јеросимић и Ирина Бурка Парчетић из Сталне конференције општина и градова, Милош Мојсиловић из УСАИД пројекта „Одговорна власт“, Урош Мишљеновић из организације „Партнери Србија“, Злата Ђорђевић из „Транспарентности Србија“, Александар Ђекић из БУМ-а Бечеј, Др Весна Црногорац из „Центра за интегритет Ниш“, који су били панелисти, као и бројни посматрачи.

Што се историјата локалних антикорупцијских планова тиче, удружење „Биро за друштвена истраживања“ је тачно пре десет година иницирао и у реалност спровео обавезу израде локалног антикорупцијског плана, обавеза из Националне стратегије за борбу против корупције из 2005. године. Пракса која је тада настала у Нишу постала је део Националне стратегије и Акционог плана примене исте за период 2013–2018. године, а потом и мера у Акционом плана за Поглавље 23, односно његовој ревидираној верзији. Модел тела за праћење реализације локалног антикорупцијског плана је постао део Модела локалних антикорупцијских планова које су израдили Агенција за спречавање корупције и Стална конференција градова и општина.

Сматрајући битним да се чују подаци, искуства и праксе, односно досад научене лекције, било је важно да се одржи онлајн панел са учешћем представника регулаторних тела, локалних самоуправа које имају позитивне праксе и организација које су радиле или подржавале рад на изради локалних антикорупцијских планова.

Локални антикорупцијски план, као стратешка локална јавна политика за спречавање корупције и унапређење одговорног и доброг управљања садржи области, процесе, процедуре и надлежности у јединицама локалних самоуправа, где постоји ризик за настанак корупције и њиме се предлажу и начини за управљање тим ризицима.

Агенција за спречавање корупције прикупља податке о изради ЛАП и формирању тела за његово праћење од свих јединица локалних самоуправа и Аутономне покрајине, на кварталном нивоу, од почетка увођења ове обавезе – од септембра 2017. године.

Панел је отворио Зоран Гавриловић из БИРОДИЈА, истакавши да је још 2004. године  антикорупцијско  тело Савета Европе „ГРЕКО“ направило препоруку свим државама које то нису учиниле да развију своју борбу против корупције на локалном нивоу. То је годинама стајало у месту, а удружење БИРОДИ је након 2010. почео интензивније да се бави овим процесом.

Истакао је да је формула Корупција = монопол + дискреционо одлучивање – одговорност јасно показује који су то услови који доприносе настанку корупције.

У уводној речи надаље је представница Агенције за спречавање корупције Ђурђица Сучевић истакла да Агенција подржава овакве пројекте, јер израда и имплементација локалних антикорупцијских планова јача отпорност локалних самоуправа на настанак корупције, повећава се транспарентност рада локалне власти, доприноси већој партиципацији грађана у доношењу одлука, укидању дискреционих овлашћења локалних функционера, забрани сукоба интереса и отклањању разних других коруптивних ризика у локалној самоуправи. Нагласила је да је важно да радимо заједно, да разговарамо и да је ово добар пример како се кроз сарадњу републичких и локалних органа власти, организација цивилног друштва и свих заинтересованих актера може допринети успешној примени антикоруптивних механизама.

Уводно је скуп поздравила и представница локалне самоуправе Кладово Ема Атанасијевић исказујући захвалност ове општине на помоћи коју им пружамо.

У панел дискусији која је затим уследила Ксенија Митровић, из Агенције за спречавање корупције је истакла да су антикорупцијски механизми – обуке о етици и интегритету и план интегритета – од 1.9.2020.  постали обавезни за све државне органе, а постоји и санкција за њихово неспровођење. Она је нагласила да је на основу података којима располаже Агенција Општина Кладово благовремено пријавила своје запослене на обуку и велики део је већ завршио. Исто тако је поменула да Општина Кладово није израдила план интегритета ни у једном циклусу његове израде. Достављени су параметри за приступ апликацији за израду плана интегритета. До 31. јануара о урађеном на овом плану треба да се достави извештај.

Такође је, у вези израде ЛАП-а Кладово нагласила (и дала савет) да радне групе приликом израде плана требају све активности из плана интегритета преузети у ЛАП (односи се на активности које са ЛАП-ом кореспондирају), како не би радили дупли посао .

Рекла је да сви ЛАП-ови  имају 17 области и 117 мера, али тај план треба да буде израђен по мери локалне самоуправе. Не треба у план стављати активности које неће моћи да се реализују. Морају се направити приоритети.

Марко Милошевић, представник Повереника за информације од јавног значаја је истакао да је приступ информацијама од јавног значаја важан антикоруптивни алат, а главне антикоруптивне алате има Агенција. У вези општине Кладово анализирао је податке о броју захтева и одговора на захтев за приступ информацијама од јавног значаја, осврнувши се на информатор о раду општине и потребу за транспарентношћу свих података. У вези тим је рекао да потенцијала има, доста информација је већ објављено, треба формалне ствари дорадити у некој мери.

Реч на панелу је затим узео професор Мирослав Милићевић из Савета за борбу против корупције и рекао да Савет апсолутно подржава рад на ЛАП-овима и на плановима интегритета у локалним самоуправама. Тамо где постоје ЛАП-ови и планови треба се извршити анализа да ли је суштински дошло до пада корупције. Рекао је и да се Савет  бавио локалним самоуправама, анализирао је 11 великих самоуправа и направио извештај о томе ( налази се на сајту Савета). Истакао је такође да како нам функционишу јединице локалне самоуправе тако нам функционише и цела држава. У наставку  је истакао да „…је Савет анализом дошао до сазнања да све те јединице приходима остварују мање од 40% својих расхода. Укупно је нпр. у Београду ненаплаћена реализација 670 милиона евра, а у земљи преко милијарду. Тако се те локалне јединице морају обраћати држави, добијати донације, помоћ из буџетске резерве. У том тренутку само одржавате своје постојање и долазите у овиснички положај и у сукоб са грађанима. Нису добре евиденције, нема агилности у наплати, преносе се дугови из године у годину. При том је запошљавање текло, постоје јединице са преко 8000 запослених…“

Нагласио је да је из досадашње праксе јасно да људи улазе у корупцију, јер знају да ће проћи некажњено и остварити лични интерес.

„Доношење нереалних планова је веома опасно, Влада мора да помогне у доношењу плана ЈЛС. Ако су реални тада је много лакша борба против корупције. Како обезбедити да у независним телима буду професионални људи са интегритетом? Суштина је увек финансирање ЈЛС. Способни и професионални кадрови и недуплирање извршилаца, односно броја запослених чији рад не производи  ефекат,“ у наставку је рекао Милићевић. Такође је подсетио да анализе јавних набавки показују да 70% јавних набавки у Србији имају једног понуђача и да је потребно открити одакле долазе проблеми.

Зоран Гавриловић је додао да је потребно одредити приоритете и људе од интегритета који ће пратити спровођење ЛАП-ова.

Весна Црногорац из удружења „Центар за интегритет“ је додала да је све што је досад речено тачно и да интегритет чланова тела за праћење ЛАП мора да се подразумева. Кад је учествовала у изради ЛАП-а Ниш, градске власти Ниша су вршиле притисак, па и опструирале  рад овог тела колико су могле. Услови за рад нису постојали. Обратили су се медијима и добили смо подршку. Закључује да је потребан излазак у јавност, сарадња са локалним медијима.

Зоран Гавриловић је додао да на жалост Ниш још увек нема ни ЛАП ни тело за његово праћење. Почели су да раде 2011. године, а  тело за праћење ЛАП-а је укинуто 2012. на телефонској седници на основу налаза ДРИ. Процес је био нетранспарентан и нико грађанима није полагао рачуне за то.

Ана Јеросимић из Сталне конференције градова и општина (СКГО) је рекла да би овакви скупови требали постати нека врста редовне координације и размене искустава у овој области. СКГО је укључен у овај процес од када је донесена Национална стратегија за борбу против корупције. СКГО је подршком Агенцији допринела изради модела ЛАП-а.

Подршка ЈЛС је уследила кроз пројекте. Тренутно завршава програм СВИС ПРО, програм доброг управљања на локалном нивоу. Пакети подршке у програму борбе против корупције пружени су за 18 ЈЛС. Они су подразумевали помоћ у изради антикорупцијског плана, ревидирање постојећих ако нису добри, помоћ у формирању тела за његово спровођење и помоћ да се тај план заиста спроводи, као и промоција доброг управљања уопште.

Нагласила је да је оно што је заједничко свим ЛС мањак капацитета. Антикорупцијски  план је велики, има 17 области, потребна су знања како се пише јавна политика, како се формира тело. Такође сматра да недостаје и кадрова и времена за ове процесе. Мора се подстицати учешће људи из локалне заједнице, а и они треба да имају специфична знања. Унапређење знања је врло битно и СКГО подржава обуке у ЈСЛ.

Милош Мојсиловић из УСАИД-а је исткао да су овакви скупови корисни за све. Кроз пројекте УСАИД раде на унапређењу учешћа грађана у доношењу одлука, помажу и у изради ЛАП-ова и формирању тела за њихово праћење. ЛАП се доживљавао, рекао је, као формална обавеза, стављање документа у фиоку, требало је објаснити зашто је и колико корупција штетна за локалну самоуправу и како се борити против ње. „Не мора свака локална самоуправа да се бави сваком од тема коју модел предвиђа, важно је узети неколико области које имају смисла за одређену локалну средину. Постојећи модел  треба схватити заиста као модел“, рекао је у наставку.

Подсетио је да су добри ЛАП-ови  урађени тамо где је била добра подршка највиших изабраних локалних руководилаца, савет је да се сви представници локалне власти укључе у овај процес, да буду информисани о свему.

Ирина Бурка Парчетић из СКГО истакла је да је овај панел врло користан и могу се научити многе ствари. Рекла је да је учествовала у изради ЛАП-а Сомбор и формирању радног тела, као координатор. У изради су користили модел Агенције, који им је био од великог значаја. Сматра да у израду мора бити укључена шира заједница, то даје подстицај да се добије шира слика шта заправо представља антикорупцијски план и да се крене у отклањање ризика. Рекла је да је Сомбор имао капацитета и формирао је и тело, које ради, али могло би да функционише и боље. Такође сматра да би требало  ревидирати модел ЛАП-а, у смислу да се одвоје ЛС са мањим и већим капацитетом, можда да се одвоје општине и градови. ЈЛС које немају довољно капацитета не требају да раде све области, већ само оне које су им најзначајније.

Зоран Гавриловић се сложио да ЈЛС треба да користе модел Агенције и да израђују ЛАП у складу са својим потребама.

Александар Ђекић из Бечејског удружења младих (БУМ) је у  наставку панела рекао да је то удружење још 2012. урадило нацрт АК плана, а 2018. уз подршку Агенције га и израдили и формирали тело за његово праћење. Касније су кроз пројекте надоградили овај процес, уз институционални притисак и сарадњу са Агенцијом. Од следеће године планирају да изврше ревизију ЛАП-а тако што ће додати поглавље за заштиту животне средине, јер се та тема показала се као актуелна на локалу.

Бечејско удружење је осим подршке Агенције  имало и локални медиј, што је јако важно у смислу информисања грађана, али и једне врсте притиска на локалну власт, како би се сви ти акти били усвојени на скупштини ЛС.

Ђекић је истакао да, мада су многи акти усвојени, ипак имају утисак да се они схватају доста лежерно, а у пракси се неки документи не имплементирају у потпуности, па они као организација и радно тело за праћење ЛАП-а морају бити стално будни да укажу ЛС на оне ствари за које је сама преузела обавезу.

Злата Ђорђевић из удружења „Транспарентност Србија“ је истакла да је ово изненађујуће одличан скуп и треба га наставити.  Истакла је да се „Транспарентност“  пре пар година укључила у доношење ЛАП-ова, најпре уз подршку Агенције у Новом Пазару, а затим и кроз низ других активности.

Нагласила је да постоји неколико важних проблема, односно приоритета : „Институције не раде, ЛАП ови се доносе зато што треба, квалитет ЛАП-а зависи само од квалитета координатора и то је приоритет који би назвала одрживост.“

Друго је, рекла је, поверење и јачање цивилног сектора. „Локалним самоуправама треба дати подршку и у наредним пројектима треба да се посветимо враћању поверења грађана у институције. Нема довољно ОЦД, поготово у малим срединама. Нема довољно људи који се на локалу желе укључити у то. Укључивање грађана у доношење одлука је дакле други велики приоритет, грађанима је место уз локалну самоуправу.“

Трећи приоритет поготово кад је реч о ЛАП-овима, сматра Ђорђевић, јесу обуке, да би се унапредио ниво знања. Чест случај је да нема заинтересованих грађана за јавне расправе за било које питање.

Урош Мишљеновић из организације „Партнери Србија“ потврдио је да се корупција јавља где постоји монопол, дискреционо одлучивање и одсуство одговорности, интерне и екстерне контроле.

Нагласио је да руководство општине треба отворити врата организацијама које долазе да им помогну. Надаље, важна је сарадња са запосленима и руководством општине. Поручио је да не треба тражити корумпиране појединце, већ процедуре које се примењују, а које имају потенцијал за развој коруптивних појава. Рекао је и да постоје многи прописи који су изван утицаја ЛС, али потребно је препознати оно поље на које  ЈЛС може да утиче.

Ема Атанасијевић испред  Општине Кладово као корисника пројекта је рекла да им је важна ова подршка, као и велика подршка Агенције за спречавање корупције.

Ксенија Митровић је додала да је Оперативни план за спречавање корупције у посебно ризичним областима донесен у септембру ове године и предвиђа као активност оптимизацију механизама за спречавање корупције на локалном нивоу – ЛАП-а и плана интегритета. Рекла је и да ће бити урађена анализа примене и ефеката које су дали ови механизми и у складу са тим наредне године ће се нешто предузети у смислу ревизије постојећег.

Агенција има документ Методологија за праћење и извештавање о спровођењу ЛАП (израђено од ГАИ пројекта), а сада се ради и на туторијалу – видео материјалу од 10 минута који компилира ову методологију. Поред тога у Агенцији је направљен документ „Како побољшати квалитет ЛАП-а“, који се налази на њеном интернет сајту.

Весна Црногорац је завршно истакла да кроз обуке требамо да охрабрујемо људе, важно је пружити подршку грађанима и да се овај процес не треба посматрати као политичка ствар, већ као процес у којем помажемо свом граду да се ослободи коруптивног понашања.

Зоран Гавриловић је у закључном излагању рекао да ћемо имати ревидирани мултисекторски приступ изради ЛАП-ова. Такође, закључак је да имамо доста материјала са овог панела, који ће бити врло користан, поготово кориснику пројекта општини Кладово. Потребно је да се укључи цивилни сектор, да се помогне институцијама, јер капацитета често нема довољно.

Оно што се посебно издваја су поруке свих присутних да овакви панели треба да се одржавају чешће, барем квартално и да је размена знања свима од велике користи, а нарочито корисницима пројекта, тачније грађанима.

 

Завршетак Пројекта Јавно против корупције

Резултати интернет анкете са закључцима

Резултати терен укупан узорак са закључцима

 

Учешће на Националном дијалогу о отпорности на организовани криминал и корупцију у Србији

Београд 5. новембар

Представнице Агенције за спречавање корупције учествовале су на састанку који је организовала Глобална иницијатива – мрежа коју чини 500 стручњака из целог света, која кроз платформу за промоцију шире дебате и иновативних приступа гради темеље инклузивне опште стратегије против организованог криминала. Овај дводневни скуп окупио је представнике цивилног друштва и државних институција ради промоције сарадње, колективних акција и размене добрих пракси и искустава. Поред Канцеларије за дроге Владе Републике Србије, Управе за извршење кривичних санкција и Агенција је наступила као један од органа и институција активно посвећених успостављању и унапређењу дијалога са цивилним друштвом.

Скуп су поздравили Валтер Кемп директор Опсерваторије за југоисточну Европу и амбасадор Угљеша Звекић, саветник у Глобалној иницијативи. У отвореном дијалогу и конструктивној дискусији учесници су разменили искуства и утиске о међусобној сарадњи. Разговарано је и о одговорима на изазове у који се постављају пред државни и цивилни сектор у заједничким областима деловања. Ово је прво учешће Агенције у Националном дијалогу са цивилним друштвом.

_________________________________________________________________________________________________________

Београд, 22. септембар 2021.

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва Како до ефикаснијег учешћа цивилног друштва у борби против корупције

А. Ђекић: Конкурси Агенције су једини од свих конкурса у Србији који су потпуно транспарентни
Милена Амон: Држава мора бити партнер привредницима уопште, па и у спречавању корупције
Анђелка Макровић: Исцрпљују се капацитети невладиног сектора

Агенција за спречавање корупције у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог организовалa je консултативни састанак “Како до ефикаснијег учешћа цивилног друштва у борби против корупције”, са организацијама цивилног друштва које активно делују у области спречавања корупције.

Састанак је организован са циљем да се учесницима представи досадашњи рад Агенције за спречавање корупције у области сарадње са организацијама цивилног друштва, дефинисање области за будућу сарадњу кроз размену мишљења и сагледавање могућих механизама сарадње, као и активности и плановe Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру Преговарачког поглавља 23.

“Само кроз отворен и трајан дијалог можемо благовремено препознати друштвени проблем, јасном јавном политиком њиме управљати и на крају га и повољно решити. Зато све антикорупцијске иницијативе поздрављамо и високо вреднујемо” истакла је Маја Петровић, помоћница директора Агенције у поздравном говору.

Искуства у досадашњој сарадњи Агенције за спречавање корупције са организацијама цивилног друштва представила је Ксенија Митровић, шефица Одсека за едукације, антикорупцијске планове и стратегију у Сектору за превенцију и јачање интегритета Агенције за спречавање корупције. Она је подсетила на акте којима је уређена сарадња Агенције са ОЦД – Правилник о додели средстава ОЦД и Смернице о сарадњи Агенције са ОЦД, који су доступни на веб сајту Агенције и који садрже поред пројектног финансирања и друге, веома важне могућности и облике сарадње. Истакла је и примере добре праксе са завршених пројеката са бројним удружењима који су квалитативно померили ствари и допринеле побољшању у областима на које су били усмерени.

Актуелности и план рада Агенције за спречавање корупције у области сарадње са цивилним друштвом у наредном периоду, представила је Ђурђица Сучевић, руководитељка Групе за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Она је истакла да Агенција намерава спровести ширу кампању на тему спречавања корупције и да су врата Агенције за ОЦД увек отворена. Притом је најавила да ће Агенција и убудуће финансијски и на све друге начине пружити подршку пројектима ОЦД-а усмреним на спречавање корупције, јер је укључивање цивилног друштва у спровођење јавних политика веома важно за њихово квалитетније, јефтиније и ефикасније спровођење. Позвала је удружења да се активно укључе у предлагање тема за будућу сарадњу и да већ у фази планирања будућих активности сарађују са Агенцијом.

Представници организација цивилног друштва истакли су да је Агенција за спречавање корупције орган са најтранспарентнијим процедурама кад је у питању сповођење јавних конкурса и додела средстава из буџета. Такође су похвалили доступност информација на сајту и отвореност за сарадњу.

Представник Бечејског удружења младих Александар Ђекић истакао је важност добре сарадње и подршке од стране Агенције у протеклом периоду у бројним активностима од израде ЛАП-а, преко израде локалних антикорупцијских аката, укључивања грађана у партиципативни буџетски процес, који се и даље надограђује, као одличан механизам да се грађани активно укључе у локална дешавања и располажу сопственим средствима. На овај начин се повећава транспарентност и одговорност рада локалне самоуправе. Од осталих мера спроведено је и брендирање службених аутомобила, да би се спречиле злоупотребе, као и механизам „грађанске столице“ ради повећања учешћа грађана у процесима доношења одлука.
Ђекић се захвалио Агенцији и на подршци у реализацији пројекта, активној улози у тренуцима када је пројекат имао тешкоће у спровођењу, истичући да је важан управо тај аспект рада и да износ средстава која се додељују није кључан нити пресудан у смислу да ли ће се нешто реализовати или не.
У плану им је ревидирање ЛАП-а у делу који се односи на заштиту животне средине, како би се пажња у наредном периоду усмерила на тај проблем и заштитила животна средина на локалу.
Општина Бечеј је други пут за редом проглашена за најтранспарентнију у Србији, што је један од важних резултата свих ових активности. У плану је и пренос стечених знања и искустава на више локаних самоуправа у сарадњи са другим удружењима.

Представница удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“, Милена Амон је истакла да је Агенција кључни фактор који може да утиче на промене и побољшања у овој области. Сматра да су веома важне еколошке теме, које постају све актуелније, пошто привредници плаћају огромне еколошке накнаде и залажу се да им се врати наменски карактер. Истакла је намеру удружења да у наредном периоду оствари сарадњу са Агенцијом, јер држава мора бити партнер привредницима уопште, па и у области спречавања корупције.

Представник удружења „Институт за истраживање корупције Кареја“ Синиша Јанковић изнео је своја искуства у истраживању проблема везаних за корупцију. Предложио је сарадњу са Агенцијом на теме везане за борбу против политичке, као специфичног облика корупције. Истакао је и важност подршке од стране Агенције на пројектима које други финансирају, а Агенција им даје начелну подршку или улази у сарадњу на пројекту у складу са својим капацитетима.

Јасмина Андрић из Истраживачког центра за одбрану и безбедност је говорила о сарадњи са Агенцијом на пројекту „Јавно против корупције“, који је у току, а пре свега о анкети која је као пројектна активност спроведена на терену широм Србије и која је дала нови увид у ситуацију која се разликује од локала до локала. Резултати овог истраживања ће бити објављени на једном од наредних састанака, а важно је да се искористе и медији како би све ово могло да се пренесе и добије значај који заслужује.

Анђелка Марковић из удружења „Три тачке“ истакла је важност сагледавања утицаја корупције на стање људских права у Србији. Она сматра да се исрпљују капацитети невладиног сектора, као и да су грађани засићени проблемом корупције, због чега се мало укључују у активности усмерене на ову тему. Предлог за будућу сарадњу је рад на транспарентности и побољшању веб сајтова јединица локалне самоуправе. Такође као важну потенцијалну тему за будућу сарадњу Марковић наводи и корупцију која спречава уживање људских права у Србији.

 

 

 

17.05.2021.

Расписан нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције

На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019 и 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/2020 и 40/21) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области спречавања корупције, Агенцијa за спречавање корупције расписује нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области спречавања корупције.

Укупан износ средстава која се додељују износи 1.000.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а биће додељен једној организацији цивилног друштва за реализацију једног пројекта.
Општи циљ конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције, а специфични циљ конкурса је обезбеђивање подршке органима јавне власти у спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за поглавље 23, које се односе на област борбе против корупције.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци предлога који су стекли статус удружења према Закону о удружењима („Службени гласник РС”, бр 51/2009, 99/2011, 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа; чији се циљеви остварују у области спречавања корупције; који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици; који су поднели предлоге пројеката у конкурсом предвиђеном року и на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом и који су пријавили само један предлог пројекта.
Пријава на конкурс подноси се најкасније до 16. јуна 2021. године на адресу: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд.
Упутство за конкурисање, као и пратеће обрасце које је потребно попунити и доставити уз пријаву на конкурс можете пронаћи на линку

 

 

22.01.2021.

Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва

Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу

Пројекат је спроведен на подручју општине Бечеј, а финансијски је подржан из буџета РС преко Агенције за спречавање корупције.

На месту где су власт и моћ најближе грађанима, у једницама локалне самоуправе, могућности и потреба за грађанским учешћем у свим аспектима јавног живота су највеће, а резултати највидљивији.

Учешће грађана у креирању јавних политика један је од стубова најразвијенијих демократија. То је основни демократски стандард и једно од темељних начела Савета Европе.

Недостатак озбиљних грађанских инцијатива, низак ниво учешћа грађана у јавним политикама, недостатак грађанског мониторинга и контроле јавних послова представља реалан ризик за настанак коруптивног понашања и радњи.

У настојању да подстакнемо сарадњу и дијалог и да пружимо подршку организацијама цивилног друштва да мобилишу свој потенцијал у активностима спречавања корупције, Агенција путем конкурса за доделу финансијских средстава подстиче реализацију пројеката у овој области.
Управо релизовани пројекат Бечејског удружења младих “Заједно ка транспаретнијој и одговорнијој јавној власти” један је од примера како се кроз сарадњу органа јавне власти и удружења може допринети укључивању цивилног друштва у процесе доношења одлука, развоја заједница и контроле јавних средстава.

Квалитет живота грађана у локалним заједницама битно зависи од начина дефинисања буџетских приоритета. Зато је једна од важних активности на локалном нивоу партиципација грађана у одлучивању о приоритетима у локалном буџету и расподели средстава пореских обвезника изражених кроз буџет локалне самоуправе.

Грађани могу бити укључени у одлучивање о буџету општине гласањем у току изборних дана, путем интернета (андроид апликација) и портала за партиципативни буџетски процес (што су такође исходи пројекта реализованог на подручју Бечеја), али и непосредно организовањем изборног дана у месним заједницама. Акција “Буџет по мери грађана”, успешно спроведена у оквиру овог пројекта, доприности транспарентном финансирању, учешћу грађана у одређивању приоритета, као и развијању свести о власништву над јавним средствима и одлукама које се доносе у општем интересу.

Агенција, у сарадњи са организацијама цивилног друштва, пружа подршку и пројектима чији су исходи антикорупцијска стратешка документа, што на локалу подразумева израђен и усвојен Локални антикорупцијски план и формирано радно тело за праћење његове примене, пружање перманентне подршке раду овог радног тела и мониторинг имплементације, ради праћења ефеката.

Надаље, битни исходи који могу послужити као модел на нивоу свих локалних самоуправа су правни акти од значаја за превенцију корупције. Примери добре праксе у овој области, који проистичу из реализованих пројеката, су значајани антикорупцијски правилници и одлуке као што су: Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи, Одлука о контроли пријема и реализације донација у локалној самоуправи, Правилник о употреби службених возила, Правилник о унутрашњем узбуњивању, Одлука о предлагању чланова Надзорних одбора јавних предузећа на локалу и слично.

Један од важних исхода је и транспарентно финансирање организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета општине, у ком смислу је у оквиру Бечејског пројекта у току прошле године израђен и усвојен сет докумената за финансирање ОЦД, чиме је унапређена транспаретност у финансирању удружења.

Ту је и низ других исхода чији је заједнички именитељ транспарентност, инегритет, одговорност.

Транспаретност и сврсисходност трошења јавних средстава је један од основих постулата који је потребно испоштовати у спровођењу активности у области сарадње са цивилним друштвом за који пуну подршку пружа Агенција. Ово је истовремено и важна полуга у смањивању могућности за вршење коруптивних радњи, односно један од важних механизама за спречавању корупције.

Београд, 29. октобар 2020.

Одржан консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

У оквиру интензивирања сарадње са организацијама цивилног друштва и медијима, Агенција за спречавање корупције одржала је 29. октобра 2020. консултативни састанак и радионицу, чији је циљ упознавање са најважнијим новинама које је донео Закон о спречавању корупције у области сукоба интереса и провере имовине и прихода функционера, који је у примени од 1. септембра ове године.

На састанку се, осим о законским новинама, разговарало и о унапређењу сарадње са цивилним друштвом и медијима, ради што успешније превенције корупције и подршке пројектима, иницијативама и проактивном деловању грађанског друштва и медија.

Од великог значаја су били коментари, сугестије и мишљења преставника ОЦД на овом састанку, као и оцена да су овакви састанци, радионице, округли столови и слично, веома корисни за будућу сарадњу.

У вези с тим Агеницја ће у наредном периоду бити посвећена проширењу сарадње у смислу интензивнијих и редовних консултација са представницима цивилног друштва, лакше и брже доступности информација, одржавања округлих столова, обука, семинара, као и наставка доделе средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције.

У складу са епидемиолошким условима, Агенција ће у наредном периоду организовати више оваквих састанака, покушавајући да унапреди сарадњу са што већим бројем организација цивилног друштва и других партнера у спровођењу стратегије укључивања најширих слојева друштва у спречавање корупције.

Планирано је да се почетком следеће године распише и нови јавни конкурс за доделу средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције, са врло транспарентним правилима учешћа за све организације цивилног друштва чији се циљеви остварују у области борбе против корупције.

Агенција ће им кроз тај конкурс пружити финансијску, али и сваку другу врсту подршке за реализацију пројектних активности, којима ће битно утицати да се на локалном, али и на националном нивоу препознају ризици од коруптивних радњи, заштити јавни интерес и јавна добра и да се смање потенцијалне могућности за настанак корупције.

 

Консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

У оквиру интензивирања сарадње са организацијама цивилног друштва и медијима, Агенција за спречавање корупције организује у четвртак, 29. октобра 2020., консултативни састанак и радионицу, чији је циљ упознавање са најважнијим новинама које је донео Закон о спречавању корупције, који је у примени од 1. септембра ове године.

На састанку ће се, осим о законским новинама, разговарати о унапређењу сарадње са цивилним друштвом и медијима, ради што успешније превенције корупције и подршке пројектима, иницијативама и проактивном деловању грађанског друштва и медија.

9. јун 2020

4. Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Партнерство за отворену управу (ПОУ) представља добровољну, мултилатералну иницијативу чији је циљ да осигура обавезе влада према својим грађанима, у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија ради јачања система управљања.

Представници Агенције за борбу против корупције активно учествују у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године.

Као чланови Посебне међуминистарске радне групе, коју чине представници органа државне управе, служби Народне скупштине и Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива, доприносе успостављању ширег консултативног процеса.

Охрабрујемо све заинтересоване организације цивилног друштва да се укључе, и на самом почетку израде Акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће садржати планирани документ, изнесу своје предлоге.

У оквиру наступајућих консултативних састанака Агенција за борбу против корупције ће учествовати на састанцима са темом Учешће јавности и Интегритет власти.


26. април 2017.

Данас је у просторијама Агенције одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва које имају искуства у праћењу стратешких докумената у области борбе против корупције. На састанку су размењена мишљења о могућностима алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље “Борба против корупције”, за које ће Агенција у првој половини маја расписати јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва.

Током дискусије учесници су истакли неколико изазова у досадашњем праћењу спровођења стратешких докумената у области борбе против корупције: немогућност долажења до података од надлежних институција, недостатак анализе квалитета мера спроведених на основу стратешких докумената и питање промоције и утицаја који алтернативни извештаји имају у јавности.

Учесници су закључили да је неке од наведених проблема могуће превазићи организацијом састанака са надлежним институцијама на којима би се објаснио значај алтернативног извештавања и достављања информација цивилном друштву, јачом промоцијом резултата алтернативних извештаја, посебно на друштвеним мрежама и организовањем састанака са представницима администрације Европске уније на којима би били представљени главни налази ових извештаја.

Све сугестије и коментаре који су изнети током састанка Агенција ће искористити за формулисање текста упутства за конкурисање. Агенција се захваљује свим учесницима на конструктивном доприносу током дискусије.


31. мај 2016.

Данас је у Нишу одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је Агенција за борбу против корупције организовала са циљем успостављања континуираних консултација са ОЦД како би се пружила подршка њиховом активном учешћу у борби против корупције.

Тема састанка је била: „Организације цивилног друштва као контролори рада органа јавне власти“ а на састанку су представљена искуства ОЦД у контроли рада органа јавне власти и сукоба интереса функционера и вођени разговори о узроцима и појавним облицима корупције на локалном нивоу.

На скупу су говорили новинар Предраг Благојевић из портала Јужне вести, Младен Јовановић из Националне коалиције за децентрализацију и Иван Топаловић, директор организације Проактив. Испред Агенције за борбу против корупције, присутнима су се обратили Владан Јоксимовић, заменик директора и Верка Атанасковић из Сектора за решавање о сукобу интереса.

Током дискусије, учесници су истакли важност едукација о поменутим темама и надлежностима Агенције, неопходност хитних измена Закона о Агенцији, као и потребу за чешћим одржавањем округлих столова и умрежавањем ОЦД са циљем размене информација и заједничког деловања на локалном нивоу.

Састанку је присуствовало 11 представника из 9 организација.

Ово је пети по реду састанак са ОЦД који Агенција организује од почетка примене Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, а први у 2016. години. Претходи састанци одржани су у Београду и Новом Саду.

Галерија


29. новембар 2016.

Укључивање грађана и отвореност институција за дељење информација и података кључни су за успех грађанских иницијатива везаних за превенцију корупције, закључили су на заједничком састанку представници организација цивилног друштва и Агенције за борбу против корупције. Састанак је одржан 29. новембра у просторијама Агенције за борбу против корупције и имао је за циљ да представи искуства организација цивилног друштва у примени информационо-комуникационих технологија на пројектима који се баве превенцијом корупције.

Као примери праксе употребе информационих технологија у превенцији корупције представљена су два портала: http://integrist.net/ и http://budzeti.rs/, а о својим искуствима у раду на наведеним порталима говорили су Зоран Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања и Александар Ђекић из Бечејског удружења младих.

Зоран Гавриловић је нагласио да портал Интегрист, између осталог, има за циљ да промовише партнерство са грађанима и да им пружи шансу да се на другачији начин боре против корупције, а не само као узбуњивачи. На порталу грађани могу да пријављују неправилности, али, поред тога, да номинују особе од интегритета и тако допринесу да интегритет постане вредност, а људи од интегритета буду поштовани и цењени.

Говорећи о настанку портала http://budzeti.rs/, Александар Ђекић из Бечејског удружења младих нагласио је да транспарентност буџета омогућава грађанима да прате ток трошења новца на локалу и да утичу на његову измену. Само у прошлој години, ово удружење је пратећи јавне набавке успело да утиче на измену преко 150 конкурсних документација у поступцима јавних набавки.

Учесници су се сложили да јавни притисак даје конкретне резултате у борби против корупције и да је потребно покренути јавне институције да постану отворене према дељењу информација и података. Наводећи да је дељење информација једно од горућих проблема приликом спровођења пројеката овог типа, учесници су се сложили да тема следећег састанка буде управо проблем размене података између ОЦД и јавних институција.

Састанци са организацијама цивилног друштва део су мера прописаних мером 4.5.3. из Ревидираног акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и спроводе се два пута годишње у организацији Агенције за борбу против корупције.


1. октобар 2015.

DSCN1617Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) одржан је у Новом Саду у среду 30. септембра 2015. године, са почетком у 11:00 у просторијама хотела „Центар“. На састанак су позване ОЦД са територије Војводине.

Овај састанк четврти је у низу који је Агенција организовала са циљем успостављања система континуираних консултација са ОЦД у области борбе против корупције (мера 4.5.6 из Акцоног плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупиције од 2013. до 2018. године) и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције.

На састанку су били представљени резултати истраживања узрока и појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу које је спровела Агенција за борбу против корупције, а који треба да претходе локалним и покрајинским антикорупцијским јавним политикама, односно акционим плановима за борбу против корупције. Тема састанка су били и могући облици сарадње организација цивилног друштва са Агенцијом за борбу против корупције.

Састанак је имао за циљ да се до сада идентификоване области из анализе узрока корупције на локалном и покрајинском нивоу верификују и допуне примерима, односно да се допуне области и ризици за настанак корупције из перспективе, на основу искустава и запажања цивилног друштва.

Представници организација цивилног друштва активно и конструктивно су анализирали стање у различитим областима функционисања јавног сектора, а посебно у делу који се односи на интеракције између јавног и цивилног сектора, узрока и облика корупције који настају на тој релацији, као и могућих мера за сузбијање корупције у тој области. У току дискусије добијене су корисне информације и подаци који могу бити уграђени у будуће моделе локалних и покрајинских антикорупцијских планова.

У току дискусије, представници Агенције су организацијама цивилног друштва указали на могуће и потребне начине укључивања цивилног друштва у процес осмишљавања, праћења и вредновања локалних и покрајинских антикорупцијских механизама и планова.

На састанку је било присутно 16 учесника из 11 организација које су у својој пракси вршиле мониторинг рада државних органа, или су имале пројекте у области борбе против корупције. Седам учесника је из организација које се баве медијима или своје активности спроводе путем јавних гласила (Независно друштво новинара Војводине, Новосадска новинарска школа и Зелена иницијатива); две организације су омладинске (Центар за омладински рад и Студенска унија Србије); развојем грађанског друштва баве се Центар за регионализам, Еурополис, Фондација за развој домаћинства, Европска Војводина (део Европског покрета Србије), Свет и Дунав (чланица Danube Civil Societe Forum – међународне мреже организација земаља подунавског региона) и Друштво за борбу против корупције (ДРПКО).

Фото галерија


22. мај 2015.

У Београду је данас одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је организовала Агенција за борбу против корупције. Ови састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије од 2013. до 2018. године и њихов циљ је подизање капацитета ОЦД за активније укључивање у борбу против корупције.

Састанку је присуствовало 18 представника из 16 организација.

На састанку су представљени алтернативни извештаји о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана које су израдиле ОЦД, а чији су закључци коришћени у завршном, годишњем извештају Агенције о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Овај вид укључивања ОЦД у праћење јавних политика представља усамљени пример у Србији и порука је да институције надлежне за спровођење и праћење спровођења националних стратегија треба да укључују цивилно друштво.

Након тога је представљен нови конкурс Агенције за доделу финансијских средстава ОЦД за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана за наредни период.

У делу састанка предвиђеном за дискусију, присутни представници ОЦД говорили су о томе који су начини да се подаци и искуства које имају у свом раду искористе за потребе алтернативног извештавања. Представници одређених организација изнели су искуства из својих свакодневних активности. Налазе и сазнања понудили су осталим учесницима састанка као помоћ у изради будућих алтернативних извештаја.

Предложено је и да убудуће Агенција креира индикаторе за праћење ефеката испуњених мера из Акционог плана, како би се стекао увид у то – у којој мери су активности које су остварене заправо дале резултате у пракси.

Представници појединих организација представили су свој рад, искуства и резултате у спровођењу антикорупцијских пројеката и предложили да се ова искуства и резултати размене преко формиране мејлинг листе.

Позив организацијама цивилног друштва на консултативни састанак


 

Агенција за борбу против корупције, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива организације цивилног друштва (ОЦД) на координациони састанак који се организује са циљем успостављања система сталне координације ОЦД у борби против корупције и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције – у среду, 19. новембра 2014. године, са почетком у 10:00, у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, источни улаз, сала 233 на 2. спрату.

 Позив са условима за пријављивање

 Агенда састанка

Саопштење са састанка


14. мај 2013.

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом у јуну 2013. године припрема конференцију којом жели да помогне јачање улоге организација цивилног друштва у борби против корупције, као и да промовише сарадњу Агенције са њима.

Агенција позива представнике организација цивилног друштва да најкасније до 20. маја попуне Упитник који треба да омогући прикупљање података о организацијама које се баве питањима корупције или то желе у будућности, какве су им потребе у вези са улогом Агенције и да ли би желела да присуствују конференцији.

Молимо вас да одвојите мало време за попуњавање упитника и пошаљете га на e-mail адресу: miodrag.skundric@acas.rs

Овде можете преузети

Упитник за ОЦД