Активности (Едукација)

12. мај 2017.

Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету

Још једанаест учесника запослених у институцијама јавног сектора АП Војводине, успешно је завршило обуку за тренере у области етике и интегритета. Обука је одржана у периоду од 8. до 12. маја 2017. године у Новом Саду.

Прва четири дана обуке учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке која ће усвајањем новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и ревидираним Акционим планом, бити обавезна за све запослене у јавном сектору.

Последњег дана обуке учесници су полагали тест знања и практично извели део програма чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

Тренери ће након усвaјања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције бити задужени за спровођење обуке у институцијама јавног сектора.

Подсећамо да се обуке о етици и интегритету спроводе у институцијама са циљем оснаживањa запослених да препознају ситуације у којима исправном одлуком и поступањем, а у складу са постојећим прописима, чувају свој интегритет.


31. март 2017.

Обучена нова група предавача за област етике и интегритета у јавном сектору

obuka-mart2017Агенција за борбу против корупције обучила је још једанаест нових предавача за област етике и интегритета чиме су готово све институције у систему државне управе добиле предаваче. Предавачи ће након усвајања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције бити задужени за спровођење ове обуке у институцији у којој су запослени.

Обука је одржана у периоду од 27. до 31. марта 2017. године у просторијама Агенције за борбу против корупције. Током прва четири дана учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке. Последењег дана, учесници су полагали тест и практично извели део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

Подсећамо да ће изменом Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и пратећим Ревидираним Акционим планом ова обука бити обавезна за све запослене у јавном сектору.


2. новембар 2016.

Агенција у последње две године обучила више од 100 предавача за област етике и интегритета

wp_20161024_09_03_41_pro Док се предлог новог Закона о Агенцији налази на јавној расправи (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Агенција за борбу против корупције наставља да припрема представнике институција јавне власти за наступајућу обавезу едуковања свих запослених о етици и интегритету.
До сада је обучено 108 предавача на ову тему. Последња обука одржана је прошле недеље у Новом Саду, а статус предавача у области етике и интегритета у јавном сектору добило је девет запослених у покрајинским органима и gраду Новом Саду.
Сви учесници су последњег дана тренинга успешно положили тест знања и извели практичан део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде.
Предавачи ће, по измени Закона о Агенцији за борбу против корупције, бити задужени за спровођење обуке о етици и интегритету у институцијама у којима су запослени.


24. август 2016.

Портал за обуке ради: прве потврде о учешћу до краја септембра

LOGO-Portal za obukeНа прву доступну обуку на даљину „Етика и интегритет у јавном сектору”, која се налази на Порталу за обуке Агенције за борбу против корупције, до сада се пријавило око 40 запослених у јавном сектору. Сви учесници који су успешно завршили обуку до краја септембра могу да очекују да ће на адресе институција у којима су запослени добити и званичну потврду о томе.

Ова обука пружа прилику јавним службеницима да на модеран и ефикасан начин усаврше своја знања о овој значајној теми за превенцију корупције. Обука о етици интегритету ће по усвајању новог Закона о Агенцији за борбу против корупције постати обавезна за све запослене у јавном сектору, а приступом на Портал за обуке Агенције сви запослени ће моћи и на овај начин да испуне своју законску обавезу.

 


29. јул 2016.

Обучена нова група предавача за област етика и интегритет у јавном сектору

Obuka za etiku i integritet

Агенција за борбу против корупције, у сарадњи са USIAD/JRGA пројектом и Сталном конференцијом градова и општина, обучила је 10 нових предавача за област етике и интегритета у јавном сектору. Учесници су били представници локaлних самоуправа из: Врања, Лесковца, Ваљева, Зрењанина, Панчева, Сомбора, Смедерева и Краљева, као и представник Србија Воза из Београда.

Сви учесници су успешно положили тест знања и практично извели део обуке чиме су добили потврду о завршеној обуци за предаваче. Предавачи ће, по измени Закона о Агенцији за борбу против корупције у складу са Стратегијом и Акционим планом за борбу против корупције, бити задужени за држање обуке о етици и интегритету у институцијама у којима су запослени.

Тродневна обука одржана је од 27. до 29. јула 2016. године у Београду.

Галерија


27. април 2016.

Представљена нова дидактичка средства намењена предавачима из области етике и интегритета у јавном сектору

didakticka sredstvaБрошура Водич кроз вредности запослених у јавном сектору, Приручник за извођење обуке Етика иинтегритет у јавном секотру и ДВД са едукативним филмовима представљени су јуче првој групи едукованих предавача у овој области. Обука је имала за циљ да упозна полазнике са новим материјалима, као и да им пружи прилику да на лицу места провежбају и испланирају како да их убудуће користе у раду. Током рада на новим материјалима учесницима је представљен и портал за обуке који је активан на интернет презентацији Агенције.

Обуци је присуствовало 10 предавача из органа државне управе и Прекршајаног суда Београд.

Подсећамо да су Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено спровођење, предвиђене и измене Закона о Агенцији за борбу против корупције у делу који се тиче обавезности спровођења континуиране едукације запослених у јавном сектору о етици и интегритету. Након ових измена наведена обука биће обавезна за све запослене у јавном сектору, а предавачи ће бити ангажовани за њено спровођење у институцији у којој су запослени.


1. април 2016.

Портал за обуке почео са радом

LOGO-Portal za obukeАгенција за борбу против корупције од свог оснивања придаје значајну пажњу едукацији различитих циљних група: запослених у јавном сектору, функционера, политичких субјеката, представника медија, цивилног друштва, младих. Иако је до сада различите едукације похађало више хиљада полазника, величина и разуђеност циљне групе су представљали стални изазов у раду.

Пратећи савремене тенденције у образовању и опредељујући се за проактиван приступ, Агенција је осмислила Портал за обуке путем којег ће заинтересованим учесницима на модеран, квалитетан и ефикасан начин бити презентовани садржаји различитих обука.

Прва обука коју могу похађати запослени у јавном сектору је обука о етици и интегритету.

Портал се налази на интернет презентацији Агенције (линк у менију на левој страни: Портал за обуке), где се налази детаљно упутство за приступ, као и опис тренутно доступне обуке.


25. март 2016.

Још седам институција добило тренере из области етике и интегритета у јавном сектору

slika obukeУчесници из седам органа државне управе и независних државних тела успешно је завршило обуку за предаваче из области етике и интегритета у јавном сектору која је одржана у периоду од 21. до 25. марта 2016. године у просторијама Агенције за борбу против корупције.

Прва четири дана обуке учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке која ће изменом Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и пратећим Акционим планом, бити обавезна за све запослене у јавном сектору. Последењег дана обуке учесници су полагали тест знања и практично извели део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

Тренери ће након усвојених измена Закона о Агенцији за борбу против корупције бити задужени за спровођење обуке у институцији у којој су запослени.

Подсећамо да се обуке о етици и интегритету спроводе са циљем оснаживањa запослених да препознају ситуације у којима исправном одлуком и поступањем, а у складу са постојећим прописима, чувају свој интегритет.


27. новембар 2015.

Нових 14 тренера из области етике и интегритета у јавном сектору

20151127_144014Агенција за борбу против корупције обучила је шесту групу тренера за област етике и интегритета у јавном сектору. Учесници су запослени у органима државне управе и независним државним органима.

Свих 14 учесника је успешно положило тест знања и практично су извели део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци. Тренери ће, по измени Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и пратећим Акционим планом, бити задужени за спровођење обуке о етици и интегритету државним службеницима у институцијама у којима су запослени.

Петодневна обука, по званичном програму Агенције, одржана је од 23. до 27. новембра 2015. године у просторијама Агенције за борбу против корупције.

Галерија


20. август 2015.

Која је улога запослених у јавном сектору

imageЗавршено је снимање 7 кратких едукативних филмова које Агенција за борбу против корупције користи у својим едукативним активностима за јавне службенике и функционере. За реализацију филмова била је задужена продукцијска кућа Беомедија, а пројекат је финансијски подржао USAID/JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и добру управу). Филмови су постављени на YouTube канал Агенције – MyIntegrity и доступни су јавности.

Едукативни серијал садржи седам видео епизода које имају за циљ да информишу и продубе знања запослених у јавном сектору о вредностима, етичким правилима и пожељним понашањима.

Епизода I: Агенција за борбу против корупције
У првој епизоди сазнаћете који механизми за спречавање корупције постоје у Републици Србији, а добићете и ближе информације о надлежностима и делокругу рада Агенције за борбу против корупције.

Епизода II: Вредности запослених у јавном сектору
У другој епизоди приказује се улога руководилаца, функционера и других запослених у јавном сектору, која је специфична јер њу одређује служење јавном интересу. Својим понашањем запослени у јавном сектору директно утичу на начин обављања задатака у институцијама, на углед органа као и на поверење које грађани имају у те институције.

Епизода III: Хијерархија одговорности
У трећој епизоди обрађен је појам одговорности у јавном сектору, као и фактори који могу позитивно и негативно утицати на осећај одговорности и одговорно поступање руководилаца и запослених у јавном сектору.

Епизода IV: Етичке дилеме
Када се у пословном и приватном животу нађемо између две супротстављене вредности, није увек лако донети одлуку. У четвртој епизоди приказане су две етичке дилеме из радног окружења као и модели које можемо користити у њиховом решавању.

Епизода V: Интегритет
У петој епизоди представљен је значај грађења и очувања интегритета у било којој институцији система. Кроз представљање једне релативно честе ситуације, приказано је како мањак интегритета утиче на функционисање институције, али и како се усклађивањем нормативне регулативе, организационог деловања и кадровског планирања побољшава функционисање институције и враћа поверење грађана.

Епизода VI: Поклон
У шестој епизоди дају се одговори на нека питања о поклону. Шта је поклон? Сме ли руководилац, функционер или други запослени у јавном сектору да прими поклон? Када поклон прелази у мито? Шта је пригодни а шта протоколарни поклон?

Епизода VII: Сукоб интереса
У седмој епизоди обрађује се појам сукоба интереса. Сукоб интереса је ситуација у којој се свако може наћи, па и државни службеник, руководилац, функционер… Специфичност запослених у јавном сектору која их чини професионалним и која произлази из њихове улоге – јесте компетенција да ситуацију сукоба интереса препознају и на њу на одговарајући начин одреагују.


11. јун 2015.

Још 17 едукатора о етици и интегритету

naslovnaАгенција за борбу против корупције, у сарадњи са USIAD/JRGA пројектом, обучила је 17 нових тренера за област етике и интегритета у јавном сектору. Учесници су били представници прекршајних судова са територије Републике Србије: прекршајне судије, секретари (менаџери) и судијски помоћници.

Сви учесници су успешно положили тест знања и практично извели део обуке чиме су добили потврду о завршеној обуци за тренере. Тренери ће, по измени Закона о Агенцији за борбу против корупције у складу са Стратегијом и Акционим планом за борбу против корупције, бити задужени за држање обуке о етици и интегритету државним службеницима запосленим у овим судовима.

Тродневна обука, по званичном програму Агенције, одржана је од 8. до 10. јуна 2015. године.

Галерија


21. мај 2015.

Филмови за јачање етике и интегритета у јавном сектору

 Edukativni-FILMУ току је снимање 7 кратких едукативних филмова које ће Агенција за борбу против корупције користити у својим едукативним активностима за јавне службенике и функционере. За реализацију филмова задужена је продукцијска кућа Беомедија, а пројекат финансијски подржава USAID/JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и добру управу). Завршетак снимања планиран је за крај јуна ове године.

Тема филмова су етика и интегритет у јавној управи. Посебно се обрађују следеће теме: поклон, вредности запослених у јавном сектору, етичке дилеме, ризичне ситуације за настанак корупције на радном месту, хијерархија одговорности, интегритет и надлежности Агенције за борбу против корупције. 

Агенција од оснивања, сада већ шесту годину, организује едукативне активности, а ту надлежност црпи из члана 64. Закона о Агенцији, у којем се одређује да Агенција може да креира програме и спроводи обуке за широку циљну групу. Ова надлежност се користила тако што су организовани бројни семинари у великом броју градова и општина у Србији за запослене и функционере у јавној управи на локалном, покрајинском и републичком нивоу. На њима се говорило о надлежностима Агенције и о законским обавезама циљних група, уз упознавање учесника са кључним појмовима везаним за механизме за спречавање корупције, етику и интегритет. Организовани су и посебни семинари за студенте, новинаре, представнике цивилног сектора…

Према Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције од 2013. до 2018. године, планирана је измена Закона о Агенцији у делу који се тиче обука. Наиме, према Моделу Закона који је израдила Агенција (на којем тренутно ради Радна група коју је формирало Министарство правде), обуке о корупцији, етици и интегритету у јавној управи постају обавеза свих запослених и функционера у јавној управи на територији Републике Србије, на свим нивоима. За овај заокрет Агенција се припрема тако што проактивно приступа припреми околности за остваривање ове законске обавезе циљних група: припремају се Смернице којима ће се јавним институцијама предложити начини за реализацију ове обавезе, припремљен је основни програм едукација, припремају се материјали… Направљен је и програм за едукацију едукатора по коме су већ вршене обуке едукатора који ће у институцијама реализовати основни програм.

Досадашња пракса Агенције у едукацијама проистиче из сталног вршења процена потреба запослених у јавном сектору, али и из искуства у сарадњи Агенције са другим институцијама; затим из представки грађана који указују на различите појаве лошег функционисања јавних институција; проистиче и из упознавања са добрим праксама других, сличних институција у региону и свету; такође, научено је и од експерата који су помагали Агенцији да ојача своје капацитете. Основ за садржај програма, али и спровођење едукација, је, ипак у Конвенцији Уједињених нација против корупције.

Иако тема „Етика и интегритет“ већини представника основне циљне групе Агенције – запосленима и функционерима у јавној управи – звуче непознато, апстрактно и одбојно, реакције полазника едукативних активности Агенције, према ономе што кажу током семинара или напишу у евалуацијама, су другачије: у програму који се обрађује препознају потребу да се сви подсетимо тога – чему служе јавне институције, која нам је улога као јавних службеника и носилаца одговорности, те колика је важност професионалне етике.


12. mart 2015.

Одржан семинар за запослене у органима АП Војводине

Семинар под називом „Превенција корупције: Лична и професионална етика“ одржан је 12. марта 2015. године у Андревљу, у просторијама Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за 20 учесника који су запослени у покрајинским органима АП Војводине.

Семинар, који је организован у оквиру Споразума о сарадњи између Агенције и Службе за управљање људским ресурсима АП Војводине, одржали су запослени у Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања.

Учесници семинара су имали прилику да се упознају са радом Агенције за борбу против корупције, улогом и вредностима државних службеника, ризичним ситуацијама за настанак корупције у радном окружењу, кодексом понашања као механизмом за обликовање пожељног понашања и значају одговорности у професионалном раду.

У наредном периоду планирани су семинари и о спречавању сукоба интереса функционера и регистру и контроли имовине функционера.


20. децембар 2014.

Семинари за едукаторе уз подршку UNDP

У оквиру плана Одељења за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом, одржане су три петодневна тренинга за тренере, и то у октобру у Новом Саду, у новембру у Нишу и у децембру у Крагујевцу. Ове активности подржао је UNDP. Тема тренинга је етика и интегритет у јавној управи, а циљ оспособљавање полазника да одржавају шесточасовне семинаре о етици и интегритету у јавној управи за запослене у јавним организацијама и институцијама на нивоу локалних самоуправа, аутономне покрајине и Републике. Полазници ових тренинга су запослени у организацијама и институцијама локалне самоуправе.

У оквиру пројектних активности, настала су и два блога у вези са овим тренинзима али и едукативним активностима Агенције за борбу против корупције.

Блог 1 – новембар 2014.

Блог 2 – децембар 2014.


27. децембар 2013.

Анализа евалуација полазника едукативних семинара Агенције

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом израдило је анализу евалуација полазника 18 едукација током 2012. и 2013. године чија је тема била „Етика и интегритет у јавној управи“. Овде можете погледати ову анализу.


17. јул 2013.

Институт за медицину рада наставља са спроводјењем мера из плана интегритета

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је 16. јула одржало предавање у Институту за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“. Тема предавања које представља наставак спровођења мера из плана интегритета ове институције била је „Етички кодекс и кораци у његовој изради“. Предавању је присуствовало деветнаесторо запослених који ће бити укључени у израду кодекса Института, укључујући и директора ове институције. Током рада учесници су имали прилику да прошире своја знања о значају и функцији етичког кодекса, фазама његове израде, садржају који треба да обухвати, са посебним освртима на критичне ситуације за настанак корупције и промоцију кодекса.


3. јул 2013.

Одржан семинар за младе у Градској општини Раковица

У просторијама Градске општине Раковица 01. и 02. јула одржан је семинар Механизми за спречавање корупције. Семинар је организован у сарадњи са удружењем грађана Центар за развој младих активиста, у оквиру пилот пројекта чији је циљ укључивање младих и локалних самоуправа у решавање друштвених проблема. Семинару је присуствовало осамнаест учесника: дипломаца и студената факултета Београдског универзитета, као и двоје запослених у локалној самоуправи.
Предавачи из Агенције за борбу против корупције су полазнике семинара упознали са основним појмовима везаним за корупцију, ризичним ситуацијама за њен настанак, плану интегритета као механизму за превенцију корупције у институцији, али и радили на јачању компетенција учесника за доношење одлука и преузимању одговорности. Полазнике семинара поздравио је председник ГО Раковица.


29. јун 2013.

У Краљеву одржан семинар за представнике организација цивилног друштва

Агенција за борбу против корупције је 27. и 28. јуна одржала семинар Механизми за спречавање корупције у Краљеву. Семинар је одржан као део реализације пројекта Фондације Центар за демократију „Зауставимо корупцију која угрожава достојанствен рад“ који је подржала Делегација Европске уније у Републици Србији. Циљну групу семинара су чинили представници организација цивилног друштва са територија Рашког, Расинског и Моравичког управног округа.
Током дводневног рада учесници су имали прилику да прошире своја знања о основним појмовима о корупцији, ризичним ситуацијама за настанак корупције, плану интегритета као механизму за превенцију корупције у институцији, ојачају компетенције за доношење одлука и упознају се са корацима у изради етичког кодекса и садржајима које треба да обухвати како би побољшали регулацију понашања у својим организацијама.


19. јун 2013.

Одржан семинар „Јачање индивидуалног и професионалног интегритета“ у Регионалној привредној комори Крушевац

На позив Регионалне привредне коморе Крушевац, која је препознала значај едукације као механизма за борбу против корупције, Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом Агенције за борбу против корупције је јуче, 18. јуна, одржало семинар Јачање индивидуалног и професионалног интегритета у Регионалној привредној комори Крушевац. Позив на семинар је упућен свим руководиоцима јавних власти Расинског управног округа. Семинару је присуствовало петнаест представника.
Током рада учесници су имали прилику да прошире своја знања о основним појмовима о корупцији, интегритету, вредностима и моралу, ојачају компетенције за доношење одлука и упознају се са корацима у изради етичког кодекса и садржајима које треба да обухвати како би побољшали регулацију понашања у институцији.


7. јун 2013.

Градско саобраћајно предузеће Београд започело спровођење мера из Плана интегритета

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив Градског саобраћајног предузећа Београд 05. и 06. јуна одржало семинар Лична и професионална етика. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције која је израдом плана интегиритета ове институције идентификована као потребна. Семинару је присуствовало девет руководилаца највишег нивоа и током дводневног рада имали су прилику да се информишу и усвоје нова знања о штетности корупције и значају индивидуалног и инстутуционалног интегритета за добро функционисање институције, да ојачају компетенције за доношење одлука и преузимање одговорности, као и да се детаљније упознају са корацима у изради етичког кодекса као значајног инструмента за регулацију понашања у институцији и очување етичности пословања.


10. мај 2013.

Одржан први део семинара Механизми за спречавање корупције у рукама служби за управљање кадровима

Реализацијом првог дела семинара Механизми за спречавање корупције у рукама служби за управљање кадровима 09. маја започета је сарадња Агенције за борбу против корупције са МСП консалтингом из Краљева у оквиру њиховог пројекта Програм управљања и развоја људских ресурса на нивоу локалне самоуправе који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Семинар је одржан у Свечаној сали општине Горњи Милановац, а присуствовало му је 23 представника следећих градова и општина у Србији: Краљево, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Лучани, Ариље, Бајина Башта и Врњачка Бања.

Током семинара учесници, већином руководиоци који се баве управљањем кадровима у својим локалним самоуправама имали су прилику да се информишу и прошире своја знања о: корупцији и значају друштвеног, институционалног и личног интегритета, одговорности и улози појединца у радном окружењу, плановима интегритета као механизму за боље функционисање институције и решавању сукоба интереса у контексту управљања људским ресурсима.

Други део семинара биће одржан 16. маја у Горњем Милановцу за исту циљну групу.

Наслов: Одржан други део семинара Механизми за спречавање корупције у рукама служби за управљање кадровима

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом реализовало је други део семинара Механизми за спречавање корупције у рукама служби за управљање кадровима 16. маја у сарадњи са МСП консалтингом из Краљева у оквиру њиховог пројекта Програм управљања и развоја људских ресурса на нивоу локалне самоуправе који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Семинар је одржан у Свечаној сали општине Горњи Милановац, а присуствовало му је 22 представника следећих градова и општина у Србији: Краљево, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Лучани, Ариље и Бајина Башта.

Током семинара учесници, већином руководиоци који се баве управљањем кадровима у својим локалним самоуправама, имали су прилику да се информишу и усвоје нова знања о етици и управљању људским ресурсима, етичким кодексима и другим механизмима за спречавање корупције у управљању људским ресурсима, значају професионалне етике у радном окружењу, али и да путем практичних вежби ојачају вештине за доношење етичких одлука.


26. април 2013.

Одржан семинар Механизми за спречавање корупције у Србији

Реализацијом дводневног семинара Механизми за спречавање корупције у Србији, 24. и 25. априла настављена је сарадња Агенције за борбу против корупције са Центром за развој каријере Универзитета у Београду.

Семинар који је одржан на Филолошком факултету и у Ректорату Универзитета у Београду имао је за циљ да полазницима помогне да у будућем раду боље и професионалније обављају свој посао, кроз обраду тема и дискусију из следећих области: појам корупције; значај личне и професионалне етике и интегритета; институционални интегритет; репресивне и превентивне мере у борби против корупције; улога институција државе и друштва у борби против корупције; идеја независног државног тела; мандат Агенције за борбу против корупције; механизми за спречавање корупције.

Семинару је присуствовао 21 студент са следећих факултета: Филозофског, Филолошког, Правног, Факултета политичких наука и Факултета безбедности.


15. март 2013.

Семинар Механизми за спречавање корупције одржан на Факултету политичких наука

Реализацијом дводневног семинара Механизми за спречавање корупције у Србији, 13. и 14. марта на Факултету политичких наука настављена је сарадња Агенције за борбу против корупције са Центром за развој каријере Универзитета у Београду.

Семинар је имао за циљ да студентима помогне да у будућем раду боље и професионалније обављају свој посао, кроз обраду тема и дискусију из следећих области: појам корупције; значај личне и професионалне етике и интегритета; институционални интегритет; репресивне и превентивне мере у борби против корупције; улога институција државе и друштва у борби против корупције; идеја независног државног тела; мандат Агенције за борбу против корупције; механизми за спречавање корупције.

Семинар је похађало 22 студента основних и мастер студија, као и дипломаца са Факултета политичких наука, Правног и Факултета безбедности.

По окончању циклуса семинара учесници ће моћи да посете Агенцију за борбу против корупције.

Фото галерија


26. фебруар 2013.

Започета стручна пракса

Прошле недеље почела је реализација стручне праксе у оквиру пројекта „Млади истраживач: ангажовање младих у Србији у борби против корупције уз помоћ истраживачког новинарства и друштвених медија“ семинаром Механизми за спречавање корупције у Србији. Полазници, дипломци и студенти основних и мастер студија новинарства и комуникологије, који ће стажирати у одабраним организацијама цивилног друштва имали су прилике током тродневног семинара да се упознају са мандатом Агенције за борбу против корупције и механизмима за спречавање корупције, да прошире своја знања о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јавним финансијама и јавним набавкама, као и личном и професионалном интегритету и етици и њиховом значају за професионално бављење новинарством.

Фото галерија


19. фебруар 2013.

Започета сарадња са Центром за развој каријере

Реализацијом дводневног семинара Механизми за спречавање корупције у Србији, 13. и 14. фебруара на Правном факултету Универзитета у Београду започета је сарадња Агенције за борбу против корупције са Центром за развој каријере Универзитета у Београду.

Семинар је имао за циљ да студентима помогне да у будућем раду боље и професионалније обављају свој посао, кроз обраду тема и дискусију из следећих области: појам корупције; значај личне и професионалне етике и интегритета; институционални интегритет; репресивне и превентивне мере у борби против корупције; улога институција државе и друштва у борби против корупције; идеја независног државног тела; мандат Агенције за борбу против корупције; механизми за спречавање корупције.

Први у низу семинара, који су намењени студентима факултета друштвених наука, похађало је 26 студената основних и мастер студија, као и дипломаца, углавном са Правног и Факултета безбедности.

У оквиру ове сарадње планирано је још семинара који ће бити организовани током марта и априла. Након завршетка циклуса, полазници ће посетити Агенцију за борбу против корупције.

Фото галерија


11. фебруар 2013.

Пример добре праксе

Агенција за борбу против корупције је, уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији, у оквиру свог годишњег програма обука, организовала два семинара на тему „Израда плана интегритета“ за представнике Установа за извршење кривичних санкција, и то у Новом Саду, 17. јануара, и у Крагујевцу, 24. јануара.

Након семинара у Крагујевцу, Агенцији је уследио позив представника Казнено-поправног завода за жене у Пожаревцу да се за њихове запослене одржи исти семинар, који је и организован у њиховим просторијама, 7. фебруара. Поступак ове институције, којим се подижу капацитети запослених кроз организовање едукација за јачање њиховог личног и професионалног, али и интегритета институције – представља пример добре праксе али и подстицај за добру сарадњу између две институције које имају заједнички циљ.

Ови семинари усмерени су ка јачању институционалног интегритета и знања о плану интегритета као механизму за спречавање, умањење и отклањања ризика за настанак и развој корупције и других неправилности. Семинар се састојао из две сесије: прва, о феномену корупције на глобалном и локлном нивоу, системима за спречавање корупције, механизмима за спречавање корупције која су Агенцији дата у оквиру остваривања њених надлежности, значају етике и личног интегритета у контексту јачања интегритета институције, и друга о појму плана интегритета, нацту плана интегритета, фазама израде овог документа, разјашњењу спорних питања везаних за израду плана интегритета у електронској апликацији као и значају увођења планова интегритета (корист за друштво, институцију, појединца).

Фото галерија


1. фебруар 2013.

Семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је у периоду од 28. до 30. јануара одржало семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“. Циљну групу су чинили студенти завршних година факултета, као и дипломци који су 2012. године конкурисали на три конкурса за стажирање у Агенцији а нису ушли у програм стажирања. Ово је пети, последњи семинар у циклусу који је започет у новембру прошле године кроз који је укупно едуковано 85 полазника о идеји независних државних тела, мандату Агенције за борбу против корупције, механизмима за спречавање корупције, значају личне и професионалне етике и интегритета за развој појединца и друштва.

Фото галерија


22. и 23. јануар 2013.

Семинар о узбуњивачима

У Агенцији за борбу против корупције у току је дводневни семинар на тему „Заштита узбуњивача“. Предавач је Ан Мајерс (Anna Myers), правница, експерткиња за питања узбуњивања из Уједињеног Краљевства. Ан Мајерс је одржавала тренинге на ову тему у Европи и Африци, а, између осталог, саветница је различитих међународних тела, као што су Европска комисија, Уједињене нације, Организација за европску сарадњу и развој као и Савет Европе. Од недавно, Ан Мајерс ради у Секретаријату Групе земаља за борбу против корупције у Стразбуру, чији је евалуатор.
Семинар „Заштита узбуњивача“ део је програма обука за запослене у стручној служби Агенције, у оквиру пројекта јачањa капацитета Агенције за борбу против корупције који финансира Европска комисија.
Семинару, осим запослених стручној служби Агенције, присуствују и представници канцеларије Заштитника грађана и Министарства правде и државне управе, а позвани су и представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.


15. јануар 2013.

У четвртак, 24. јануара, у просторијама Агенције за борбу против корупције организована је свечана додела сертификата шестој, последњој групи стажиста након окончаног четворомесечног периода стажирања.
Овом приликом је и обележен крај двогодишњег пројекта „Подршка Агенцији за борбу против корупције“ током којег је 42 младих – студената завршних година факултета и дипломаца – имало прилику да се упозна са радом Агенције, њеним надлежностима, механизмима за борбу против корупције, као и да развију знања потребна за рад у државном органу.
Пројекат је финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке. Стажистима су сертификате доделили директорка Агенције, Татјана Бабић и Његова Екселенција, амбасадор Краљевине Норвешке у Србији, Нилс Рагнар Камсваг.

Фото галерија


7. новембар 2012.

Агенција за борбу против корупције је у септембру и октобру ове године, у складу са својим годишњим програмом рада, одржала циклус семинара намењених функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и у јавним предузећима, привредним друштавима, установама и другим организацијама чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.У септембру и октобру 803 полазника семинара Агенције

13. новембар 2012.
Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом Агенције за борбу против корупције је започело циклус семинара под називом Механизми за спречавање корупције у Србији.
Фото галерија