Agencija za borbu protiv korupcije nije, kako pojedini mediji tvrde, javna agencija

U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru
16/12/2014
Inicijativa Agencije za razrešenje Nenada Stankovića obavezujuća je za Skupštinu grada Niša
19/12/2014

Agencija za borbu protiv korupcije nije, kako pojedini mediji tvrde, javna agencija

print

Kako redakcije emisija „Šta radite bre“ Prvog programa RTS i Naših novina nisu u skladu sa članom 83. Zakona o javnom informisanju i medijima, regovale na naš zahtev da objave odgovor u vezi sa informacijama koje su netačno i nepotpuno prenete u prilogu „Agencije poreske obveznike Srbije godišnje koštaju više stotina miliona evra“ koji je emitovan 12. decembra 2014. godine na Prvom programu RTS i članku „Agencije nam odnele stotine miliona evra“ od 13. decembra tekuće godine objavljenog u Našim novinama, Agencija za borbu protiv korupcije saopštava:

Netačna je informacija da je Agencija za borbu protiv korupcije javna agencija. Agencija za borbu protiv korupcije je samostalan i nezavisan državni organ, čije je osnivanje, pravni položaj, nadležnost, organizacija i način rada uređen Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Pojam i uslovi za osnivanje javne agencije, kao i pitanja vezana za njen pravni subjektivitet, finansiranje i rad uređeni su Zakonom o javnim agencijama.

Za razliku od direktora javne agencije koga imenuje Vlada, direktora Agencije za borbu protiv korupcije bira Odbor Agencije, čije članove bira Narodna skupština.

Za razliku od zarada direktora i zaposlenih u javnoj agenciji na koje se primenjuju opšti propisi o radu, plata direktora Agencije za borbu protiv korupcije određena je Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, i to u visini osnovne plate sudije Vrhovnog kasacionog suda i može se, zbog posebne složenosti poslova i odgovornosti radnog mesta, odlukom Odbora Agencije uvećati do 20 %. Na zaposlene u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije primenjuju se propisi o državnim službenicima i nameštenicima.

Zbog toga je gruba greška Agenciju za borbu protiv korupcije, kao državni organ, stavljati u isti kontekst sa Agencijom za osiguranje depozita, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza, Agencijom za upravljanje lukama i drugim javnim agencijama kako su obe redakcije učinile.

Takođe, nepotpuno je preneta informacija da je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila podatak da je zarada u prvih deset meseci ove godine 86.731 dinara i da direktorka Agencije za borbu protiv korupcije zarađuje 210.287 dinara.

Odgovarajući na zahtev novinara RTS za pristup informacijama od javnog značaja, Agencija je dostavila precizne podatke da je prosečna neto plata po zaposlenom u februaru 2014. godine (bez odbijenog solidarnog poreza) 86.731,39 dinara, a da je prosečna neto plata direktora u 2014. godini (bez odbijenog solidarnog poreza) 210.287,98 dinara. Dakle, navedeni iznosi su iznosi prosečnih neto plata bez odbijenog solidarnog poreza u 2014. godini.

Nepotpuna je informacija u tabeli objavljenoj u Našim novinama pod naslovom „Direktorske plate u javnim agencijama“, gde se kod Agencije za borbu protiv korupcije navodi iznos od 210.287 dinara, jer nije navedeno, bar u vidu napomene, da je ovo iznos prosečne neto plate bez odbijenog solidarnog poreza u 2014. godini.

Smatramo da, u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti, ovaj deo informacije nije smeo da bude izostavljen, posebno imajući u vidu činjenicu da je precizan podatak o plati direktora, koja iznosi 175.130,13 dinara, javno dostupan na internet prezentaciji Agencije, u Registru imovine i prihoda funkcionera