Agencija predstavlja izveštaj Pola Stivensona o uzbunjivačima u Srbiji

Bačka Topola – Izbori za odbornike
21/06/2012
Čukarica (Beograd) – Izbori za odbornike
21/06/2012

Agencija predstavlja izveštaj Pola Stivensona o uzbunjivačima u Srbiji

print

Efikasan i sveobuhvatan sistem zaštite uzbunjivača podrazumeva koordiniranu akciju niza državnih organa i saradnju sa organizacijama civilnog društva. Agencija za borbu protiv korupcije, zahvaljujući podršci Kancelarije UNDP u Srbiji, predstavlja javnosti izveštaj „Zaštita uzbunjivača u Srbiji“ istakutog britanskog stručnjaka Pola Stivenosna koji je početkom juna 2012. godine boravio u Beogradu.

Pol Stivenson je savetnik ugledne konsultantske kuće Public Concern at Work, bivši član delegacije Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GREKO) i autor studije „Zaštita uzbunjivača – studija o rezultatima evaluacije GREKO-a“ i studije „Zaštita uzbunjivača“ na osnovu koje će Savet Evrope doneti međunarodni dokument o zaštiti uzbunjivača. Prilikom nedavne posete Beogradu Pol Stivneson imao je seriju radnih sastanka sa predstavnicima državnih organa (Ministarstva pravde; MUP; Ministarstva rada i socijalne politike; Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu, lokalnu samoupravu; Republičkog javnog tužilaštva, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; Državne revizorske institucije itd.) kao i predstavnicima nevladinih organizacija i medija.

Izveštaj: Zaštita uzbunjivača u Srbiji

Report: Protection of Whistleblowers in Serbia

Analizirajući situaciju u kojoj se nalaze uzbunjivači kao i postojeću regulativu i praksu, Pol Stivenson je u izveštaju izneo i niz zaključaka i preporuka. Takođe, predložio je da budući zakon svim zaposlenima koji prijave zloupotrebe, bez obzira da li rade u javnom ili privatnom sektoru, omogući da podnesu zahtev za naknadu štete protiv poslodavaca ukoliko pretrpe odmazdu zbog svojih postupaka. U izveštaju Stivenson predlaže i mere kako bi se postigle kulturološke promene, a za koje nije neophodan novi zakon.

„Ovo podrazumeva akcije čija je svrha podsticanje poslodavaca da uvode sopstvenu politiku koja će jasno staviti do znanja da su prijave zloupotrebe dobrodošle. Agencija za borbu protiv korupcije može da odigra važnu ulogu u ovome, sa svojim ovlašćenjem da preporučuje planove integriteta i u javnom i u privatnom sektoru. Još jedna, bitna, uloga Agencije jeste pružanje saveta (potencijalnim i stvarnim) uzbunjivačima u javnom i u privatnom sektoru o tome kako pokrenuti pitanja u vezi sa korupcijom. Cilj će biti provera da li postoji način da se pitanje pokrene interno, a ukoliko ne postoji, da se pruži pomoć uzbunjivaču u pripremama da se iznese problem pred neku srodnu agenciju“, navodi se u izveštaju „Zaštita uzbunjivača u Srbiji“.

Postupajući u okviru zakonskih mogućnosti, Agencija za borbu protiv korupcije usvojila je Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju početkom jula 2011. godine i razmotrila je 32 zahteva za zaštitu uzbunjivača.