Агенција не намешта конкурсе за посао

Шта је заправо Агенција одговорила поводом изјава министра Селаковића на састанку Координационог тела за борбу против корупције Владе РС
12/09/2014
Препорука за разрешење министра правде
17/10/2014

Агенција не намешта конкурсе за посао

print

Поводом медијских објава да је „намештен конкурс за посао“, Агенција за борбу против корупције у циљу истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања јавности (члан 2. Закона о јавном информисању и медијима) обавештава:

Нису тачни наводи да је Агенција „намештала“ јавни конкурс за попуњавање радног места сарадника у Групи за материјално финансијске послове у Сектору за опште послове, већ је поступила управо супротно – поновила поступак да би исправила пропуст. Нису тачни ни медијски наводи о налогу Жалбене комисије и разлозима изузећа председника и члана конкурсне комисије која је започела понављање конкурсног поступка.

Наиме, прва Конкурсна комисија спровела је поступак провере стручних знања, вештина и способности након чега су кандидати постигли одређене резултате и изабран је кандидат са најбољим резултатом. Након жалбе једног од кандидата на решење директора о избору, Жалбена комисија Агенције донела је Решење којим је наложила првостепеном органу исправку утврђене неправилности настале приликом утврђивања доказа о потребној дужини радног искуства у струци једног од кандидата и да понови конкурсни поступак од момента прегледања пријава кандидата, односно увида у пријаве кандидата и утврђивања формалних испуњености услова за рад.

У наставку поновљеног изборног поступка новоименована Комисија поново је спровела поступак провере стручних знања, вештина и способности кандидата. У том поступку кандидати су опет радили (нове) тестове, задатак за проверу рада на рачунару и одговарали на питања за усмену проверу, која се разликују од оних којима су кандидатима проверавана стручна знања и вештине у “првом“ поступку. То је разлог другачијих резултата које су кандидати показали у односу на “први“ поступак. Нажалост, ниједан кандидат није постигао потребан степен знања у поновљеном поступку, те је директор Агенције одлучио да прогласи неуспех јавног конкурса.

Поводом инсинуација да председник Конкурсне комисије одлучује о избору кандидата и да постоји сукоб интереса јер „фаворизује“ кандидата, подсећамо да у складу са чланом 33. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у државним органима и члана 8. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције, директор Агенције одређује састав конкурсне комисије у зависности од услова за рад на радном месту које се попуњава, водећи рачуна о томе да један члан буде непосредни руководилац унутрашње јединице у којој се врши попуна односно пријем. Стога именовање председника Конкурсне комисије није сукоб интереса већ поштовање Уредбе и Правилника. Како у Решењу Жалбене комисије није дат налог да се председник и члан Комисије изузму, они су и започели понављање конкурсног поступка у складу са решењем Жалбене комисије.

Не стоји ни тврдња да је Агенција погрешила када је омогућила да се на јавни конкурс пријави и особа која је на основу уговора била ангажована током 2012. и 2013. године јер би искључивање пријава кандидата по овом основу представљало дискриминацију учесника јавног конкурса.

Поступак пред Жалбеном комисијом је у току јер је исти кандидат изјавио и другу жалбу – на Решење о проглашењу неуспеха овог јавног конкурса о чијем ће исходу јавност бити обавештена.