Агенција не крије плате запослених

Агенција поднела иницијативу за доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције
25/07/2014
Ризици корупције у Закону о јавним предузећима и Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа
27/08/2014

Агенција не крије плате запослених

print

Поводом неистинитих медијских објава „да Агенција за борбу против корупције крије плате својих запослених“ обавештавамо јавност о следећем:

Подаци о накнадама чланова Одбора и платама директора, заменика, помоћника директора, начелника служби и осталих запослених објављени су у Информатору о раду Агенције на страни 95. и 96. који је доступан на сајту Агенције.

Медији су такође пренели да Агенција подносиоцу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, чије се име помиње у медијима, није доставила „конкурсну документацију у вези са последњим избором директора“.

Имајући у виду обавезу заштите података о личности није било могуће доставити комплетну конкурсну документацију тражиоцу информација. Ово посебно зато што су поједини кандидати изричито захтевали, већ током разговора, да податак о томе да су конкурисали за директора Агенције не буде доступан јавности. Документација коју је подносилац захтева тражио садржи и детаље разговора Конкурсне комисије са сваким кандидатом, те их ради заштите права лица учесника конкурса није могуће ставити на увид јавности, без њихове изричите сагласности, а посебно не у ситуацији њиховог изричитог противљења.