Agencija iznenađena reakcijom Rodoljuba Šabića

Saradnja Nišavskog okruga i Agencije u borbi protiv korupcije
18/04/2019
Sastanak čelnika Transparentnost – Srbija i Agencije
24/04/2019

Agencija iznenađena reakcijom Rodoljuba Šabića

print

Kod donošenja odluke Agencija je imala u vidu činjenice objavljene na internet prezentaciji Transparentnost, da je Rodoljub Šabić u vreme dok je obavljao funkciju Poverenika sa pomenutom organizacijom sarađivao na projektima, odlučivao o njihovim pravima i obavezama kao tražioca informacija od javnog značaja, donosio odluke i rešenja.

Na osnovu navedenog poslovna saradnja Rodoljuba Šabića sa Transparentnost bila bi u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji.

Radi javnosti neophodno je naglasiti da je odluka o kojoj je reč prvostepena. Kao takva nije konačna ni pred Agencijom, jer postoji mogućnost žalbe. Takođe, bitno je istaći da je Agencija za borbu protiv korupcije ispoštovala tajnost postupka.

Slične slučajeve i zahteve Agencija je imala i ranije od bivših funkcionera. Ni ranije nije davala saglasnost u takvim situacijama. Rodoljub Šabić nije izuzetak? Za očekivati je bilo da baš on i nakon odlaska sa funkcije insistira na poštovanju zakona i institucija. Podsetili bi gospodina Šabića da je ne tako davno, sa čela institucije Poverenika insistirao na poštovanju zakona, institucija i njihovih odluka, sve u cilju daljeg razvoja demokratije. Svojom reakcijom ne doprinosi poverenju građana u rad institucija.

Pozivamo Rodoljuba Šabića da postupa prema svojim izjavama iz vremena dok je bio poverenik, poštuje odluke nezavisnih institucija, a svoje nezadovoljstvo prvostepenom odluke Agencije za borbu protiv korupcije izrazi žalbom Odboru Agencije, poštujući zakonima propisane procedure koje čine jedan od temelja svakog demokratskog društva.