Агенција донела нови Правилник о посматрачима изборне кампање

Обавештење политичким субјектима
22/01/2016
Одржана панел дискусија о финансирању политичких странака у Србији
26/01/2016

Агенција донела нови Правилник о посматрачима изборне кампање

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције донела је 20. јануара 2016. године нови Правилник о посматрачима изборне кампање којим се уређују организација, овлашћења, права, обавезе, услови и начин избора посматрача изборне кампање Агенције за борбу против корупције у поступку контроле трошкова изборне кампање. Ступањем на снагу овог правилника престао је да важи Правилник од 7. новембра 2011. године са изменама од 14. маја 2013. године. Нови Правилник је доступан овде.