Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције за спречавање корупције

Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за спречавање корупције
19/08/2021
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције
09/09/2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције за спречавање корупције

print
Јавни конкурса за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције за спречавање корупције број 014-111-00-0006/21-09/2 од 23.08.2021. године, који је покренут решењем директора бр. 014-111-00-0006/21-09 од 16.08.2021. године

Датум оглашавања: 01.9.2021. године

Датум истека рока пријављивања: 09.9.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Служби Агенције за спречавање корупције-1

Пријава на КОНКУРС – образац рм бр.1. виши саветник

Пријава на КОНКУРС – образац рм бр. 2. самостални саветник

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОРНИ ПОСТУПАК