Saradnja sa Službom za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine

Pravni stav Odbora Agencije
29/11/2012
fpn
Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Fakulteta političkih nauka
23/05/2014

Saradnja sa Službom za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine

print

Agencija za borbu protiv korupcije održala je 15. novembra seminar „Prevencija korupcije: Lična i profesionalna etika“.

Tokom obuke u Andrevlju, koja je organizovana na poziv Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine, zaposlenima u pokrajinskim sekretarijatima predstavljene su nadležnosti i rad Agencije za borbu protiv korupcije, osnovni pojmovi o korupciji i rizičnim situacijama za nastanak korupcije.

Učesnici seminara stekli su nova znanja i veštine o donošenju etičkih odluka i upoznali su se sa načinom izrade etičkog kodeksa.