Služba za odnose sa javnošću
19/06/2012
Odsek za istraživanja i razvoj
19/12/2013

Glasno protiv korupcije u zdravstvu

Srbija_u_pokretu_2
print

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović govorio je 24. oktobra na konferenciji udruženja građana Srbija u pokretu kada su javnosti predstavljeni rezultati projekta “Mladi novinari u akciji: Glasno za zdravstvo!”. Projekat je usmeren, pre svega, na objavljivanje istraživačkih tekstova i pokretanje SMS servisa za prijavu korupcije u zdravstvu.

Agenciji za borbu protiv korupcije veoma je bitno da podrži i novinare i organizacije civilnog društva koji se na istraživački i analitičaki način bave korupcijom. Upravo oni predstavljaju svojevrsne korektive društva i doprinose jačanju demokratskih vrednosti koje uključuju učešće, negovanje kulture kritičkog mišljenja i pozivaju na odgovornost nosioce javne vlasti”, rekao je Vladan Joksimović dodajući: “Dijalog, okrenutost ka zajedničkim akcijama u opštem interesu, uključenost u pitanja koja se tiču svih nas kao građana, bilo da svoj profesionalni život gradimo u javnoj administraciji ili nevladinom sektoru, pokretači su promena i šansa za konstruktivna rešenja u kreiranju novih javnih politika”.

Prisutnima su se obratili i Ana Babović, izvršna direktorka Srbije u pokretu, dr Predrag Stojičić, predsednik i lider inicijative Glasno za zdravstvo i Jelena Manić Petronikolos, programska analitičarka za dobru upravu pri Programu Ujedinjenih nacija ta razvoj koji je finansijski podržao projekat.

Predstavljajući finalne rezultate, Ana Babović rekla da ne postoji geografski deo Srbije koji je imun na korupciju u zdravstvu, a najučestaliji oblici ovog krivičnog dela su zloupotreba službenog položaja, mito i neformalna plaćanja, pokazuju statistike dobijene na osnovu SMS poruka građana. U prethodna četiri meseca stiglo je 643 prijave, a najviše iz Beograda (62). Gotovo trostruko manje prijava primljeno je iz Novog Sada (23). Na trećem mestu Čačak (18) čiji Zdravstveni centar ima najviše prijava za zloupotrebu službenog položaja.

Predsednik i lider inicijative Glasno za zdravstvo dr Predrag Stojičić istakao je kako je Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, koje je takođe podržalo ovaj projekat, dostavljeno i šest preporuka. Nastale na osnovu prijava građana, ove preporuke ukazuju na sistemske probleme i predlažu načine za njihovo otklanjanje.

(Foto: Medija centar)