Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu

Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine
13/06/2016
Agencija pokrenula inicijativu za dopune Zakona o donacijama
17/06/2016

Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu

print
logo_acas_cirNa poziv Koalicije organizacija civilnog društva koje se bave borbom protiv korupcije i dobrim upravljanjem – Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI), pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju Milica Božanić učestvuje na radionici „Jačanje otpornosti na korupciju i zarobljavanje država u jugoistočnoj Evropi“, koja se održava u Briselu. Ona će, kao panelista na sesiji o praćenju napretka u borbi protiv korupcije, predstaviti rezultate rada Agencije za borbu protiv korupcije, kao i izazove sa kojima se suočava.

Radionica je posvećena predstavljanju rezultata monitoringa korupcije u jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu, kao i mera za njeno suzbijanje.