Koordinacioni sastanak o zloupotrebama u postupku izbora udžbenika

Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene
12/04/2016
Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
27/04/2016

Koordinacioni sastanak o zloupotrebama u postupku izbora udžbenika

print
IMG_5590Agencija za borbu protiv korupcije danas je organizovala koordinacioni sastanak državnih organa na temu korupcije u prosveti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratilo se Agenciji tražeći stručnu pomoć u borbi protiv korupcije vezano za postupak izbora udžbenika. Sastanak je jedan od rezultata te inicijative, kao i procene Agencije da postoji sumnja u nedozvoljeni uticaj na nosioce vlasti i “lobiranje” koje je na granici ucene.

Iako je pre nepunih godinu dana donet novi Zakon o udžbenicima sa ciljem, pored ostalog, da se spreče zloupotrebe u postupku izbora udžbenika, pokazalo se da u praksi to ipak nije slučaj.

Jedan od najdrastičnijih primera nedozvoljenog podsticaja nastavnika da izaberu udžbenike određenog izdavača je ponuda za učešće na četvorodnevnom stručnom seminaru u inostranstvu za neverovatnih 20 evra po osobi. Postoje i suptilniji metodi za podsticaj nastavnika tako što im izdavači udžbenika nude, na primer, tablet računare na “besplatno korišćenje” za evaluaciju udžbenika koja je inače zakonski obavezna.

Postavlja se i pitanje kako smo došli do toga da više nije “higijenski” koristiti stare, već korišćene udžbenike, zašto imamo poplavu sve skupljih udžbenika upitnog kvaliteta i zašto su nastavnici spremni da za jedno putovanje u inostranstvo žrtvuju svoj profesionalni integritet.

Zaključeno je da rešavanje problema u postupku izbora udžbenika zahteva sinhronizovano delovanje svih nadležnih državnih organa i dogovoreno je da se formira radna grupa, čiji će rad koordinirati Agencija za borbu protiv korupcije, koja će analizirati slabe tačke u sistemu koje povećavaju intenzitet rizika korupcije u ovoj oblasti i definisati odgovarajuća rešenja.

Uvodne napomene o aktivnostima Agencije u vezi sa temom sastanka dala je direktorka Agencije Tatjana Babić, nakon čega je ministar Srđan Verbić prisutne upoznao sa iskustvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u primeni novog Zakona o udžbenicima.

Sastanku su prisustvovali i: potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandar Lipkovski, predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović, zamenik Republičkog javnog tužioca Milan Bojković, zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović, pomoćnica Poverenice za ravnopravnost Mirjana Kecman, zamenica predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Vesna Gojković Milin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin, državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Jovan Stojić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Miloš Oparnica, direktor Centra za EU integracije Privredne komore Srbije Gordana Tiodorović, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, kao i predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave za javne nabavke i Interne revizije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.