Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke

Alternativni izveštaji organizacija civilnog društva o sprovođenju antikorupcijske strategije i akcionog plana – za 2015. godinu
18/02/2016
Zbog povrede Zakona o Agenciji funkcioneri uplaćuju 6 miliona dinara u budžet Srbije
07/03/2016

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke

print
Znak Vertikalno CirilicasdfawefjklDanas je u Beogradu zaključen Sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke i Agencije za borbu protiv korupcije. Sporazum su potpisali Predrag Jovanović, direktor Uprave i Tatjana Babić, direktorka Agencije.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje radi međusobne razmene podataka iz svog delokruga.

Tekst sporazuma možete preuzeti ovde.