Arhiva

10/10/2013

Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas

Povodom medijskih objava uoči početaka izborne tišine u opštini Vrbas, Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je organizovala terensko posmatranje izbornih kampanja političkih subjekata za izbor odbornika 13. oktobra 2013. godine. Monitoring Agencije obuhvata praćenje aktivnosti svih političkih subjekata koji su proglasili izborne liste. Napominjemo da su politički […]
07/10/2013

Razmena iskustva sa moldavskim ekspertima

Agenciju za borbu protiv korupcije posetila je delegacija iz Moldavije, koju čine predstavnici nezavisnih državnih institucija, organizacija civilnog društva i novinari, a koji u okviru projekta „Izazovi sa kojima se Srbija suočava na putu evropskih integracija“ borave u Srbiji do 11. oktobra 2013. godine.
03/10/2013
UNDP_250

Više od trećine građana vidi Agenciju na čelu borbe protiv korupcije

Prepoznatljivost rada Agencije za borbu protiv korupcije raste iz godine u godinu pokazuju nalazi istraživanja „Stav građana Srbije prema korupciji“, koji su objavljeni 3. oktobra. Sa radom Agencije upoznato je 77 odsto građana, a 35 odsto smatra da bi Agencija trebalo da bude na čelu borbe protiv korupcije. U odnosu […]
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. DPA

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
03/10/2013
Sarajevo_0018-2

Konferencija Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, učestvovala je na konferenciji Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini održanoj u Sarajevu 30. septembra. Na konferenciji su govorili još i David Barth, direktor USAID BIH, Ričard Vud, šef Sektora unutrašnjih poslova i […]
15/10/2012

Demokratska partija Albanaca DPA

  Godišnji izveštaj 2011.
24/09/2012

Rezultati VI konkursa za stažiranje

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, www.acas.rs, dana 10. avgusta 2012. godine za izbor sedam kandidata za stažiranje, nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru stažista iz Pravila konkursa, doneta je odluka da na stažiranje budu primljeni: 1. Jelena Đokić, Sektor […]
03/10/2013
arandjelovacc

Jačanje saradnje Agencije i narodnih poslanika

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, narodni poslanici i stručna služba Narodne skupštine razgovarali su o načinima za dalje jačanje saradnje, na prvoj radionici Globalne organizacije parlamentaraca u borbi protiv korupcije u Srbiji održanoj 30. septembra u Aranđelovcu.
15/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. NOPO

  Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)