VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

Treća obuka za lobistu 13. i 14. maja
29/04/2021
Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
06/05/2021

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

print
Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećamo da su i lica kojima je prestala javna funkcija, dužna da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitna promena postoji kad su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom Izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.

Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku („Službeni glasnik RS”, br. 17/21) prosečna godišnja zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2020. godinu iznosi 720.876 dinara.