Sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“)

Pokloni funkcionerima u 2015. godini
01/06/2016
Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine
13/06/2016

Sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“)

print

slovenciU Agenciji za borbu protiv korupcije održan je dvodnevni sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“). Šestočlana delegacija iz Slovenije (Andreja Dolničar Jeraj, programski direktor, Aleksandra Miklavčič, direktorka Uprave za javna plaćanja Republike Slovenije, dr Tatjana Dragovič, specijalista za upravljanje promenama u javnoj upravi, Rok Praprotnik, potpredsednik slovenačke Komisije za sprečavanje korupcije, dr Matej Kovačič, idejni kreator slovenačke aplikacije i Gregor Irt, vođa IT projekata u javnoj upravi) prikazala je predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije i drugim državnim organima (Kabinet premijera, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za trezor, Uprava za javne nabavke i Agencija za privredne registre) novu platformu za razvijanje softverskog rešenja sa ciljem unapređenja transparentnosti javnih finansija.

Sl3 Sl2