Представници Агенције на заседању Скупштине чланица Међународне антикорупцијске академије

Амбасадорка Словачке у посети Агенцији
24/09/2018
Допуна Модела локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе
02/10/2018

Представници Агенције на заседању Скупштине чланица Међународне антикорупцијске академије

print
Представници Агенције за борбу против корупције, на челу са директором Драганом Сикимићем, учествују на седмом заседању Скупштине чланица Међународне антикорупцијске академије, које се одржава у Бечу.
Међународна антикорупцијска академија је међународна организација, усмерена на образовање и истраживање, као и размену знања и искустава у области борбе против корупције. Скупштина чланица састаје се једном годишње и представља форум за дискусију о свим релевантним питањима за функционисање Међународне антикорупцијске академије.
Република Србија усвојила је Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународне антикорупцијске академије као међународне организације 2011. године.

Representatives of the Agency at the Assembly of Parties to the International Anti-Corruption Academy

Representatives of the Anti-Corruption Agency, headed by the Director Dragan Sikimić, attend the seventh Assembly of Parties to the International Anti-Corruption Academy, held in Vienna.
The International Anti-Corruption Academy is an international organization focused on education and research as well as knowledge and experience exchange in the area of combating corruption. The Assembly of Parties meets once a year and serves as a discussion forum in terms of all relevant issues for the work of the International Anti-Corruption Academy.
The Republic of Serbia adopted the Law on Ratification of the Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization in 2011.