ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ТРЕЋИ ЦИКЛУС

Почетак трећег циклуса израде и спровођења плана интегритета предвиђен је за 1. новембар 2021. године.

Агенција за спречавање корупције донела је Упутство за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС” бр. 145/20, 43/21 и 48/21). Пречишћен текст је доступан ОВДЕ.

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 (стално) запослених.

Агенција за спречавање корупције благовремено ће обавестити обвезнике о времену и начину приступа апликацији.

За све информације у вези израде и спровођења пана интегритета можете се обратити Одсеку за планове интегритета и анализу ризика од корупције путем имејла: integritet@acas.rs и телефона: 011/41 49 100 локал 6, односно 011/41 49 112.

АКТУЕЛНО

 

 

ПРИСТУП АПЛИКАЦИЈИ – у припреми

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ОДЛУКА ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

ПРИРУЧНИК ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА – у припреми

ВИДЕО УПУТСТВА ЗА РАД У АПЛИКАЦИЈИ – у припреми

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛИ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНОМ ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ИНТЕРНИХ АКАТА ЗА ОБЛАСТ „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ”

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА – у припреми

АРХИВА – ПРЕТХОДНИ ЦИКЛУСИ

ОДСЕК ЗА ПЛАНОВЕ ИНТЕГРИТЕТА И АНАЛИЗУ РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ

Агенција за спречавање корупције
Царице Милице 1, 11000 Београд

Електронска пошта: integritet@acas.rs
Телефон: 011/ 4149 – 100, локал 6 и 011/ 4149 – 112