Одбор Агенције поново одлучује по пресуди Управног суда

8. седница Одбора Агенције
18/05/2011
Служба за решавање сукоба инт.
19/06/2012

Одбор Агенције поново одлучује по пресуди Управног суда

print

Одбор Агенције за борбу против корупције, на седници одржаној 7. септембра 2011. године, разматрао је информације о раду Агенције и одлучивао по жалбама јавних функционера на одлуке Агенције за борбу против корупције.

На седници Одбора констатован је и пријем пресуде Управног суда по тужби јавног функционера Александра Тијанића на коначну одлуку Агенције којом му је изречена мера упозорења.

Одбор Агенције је констатовао да је Управни суд, након неуобичајено брзог поступања у овом предмету, не улазећи у садржину и разлоге доношења одлуке, поништио одлуку Агенције из процедуралних разлога и вратио предмет Агенцији на поновно одлучивање. Оспорену одлуку којом је одбијена жалба овог јавног функционера на одлуку о мери упозорења Одбор је донео 20. априла 2011. године.

У поступку поновног одлучивања Агенција ће у свему поступити сагласно пресуди Управног суда и отклонити све процедуралне недостатке одлуке.

У међувремену, Одбор подсећа да је 12. јула 2011. године својом одлуком одбио и жалбу Александра Тијанића на одлуку Агенције којом му је изречена мера препоруке за разрешење.