Narodna skupština usvojila Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

Nacionalni strateški dijalog o nedozvoljenoj trgovini
03/07/2019
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu
18/07/2019

Narodna skupština usvojila Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

print

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

U obraćanju narodnim poslanicima, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić naveo je najznačajnije rezultate Agencije u 2018. godini, kao i izazove sa kojima se u radu suočava.

Predstavio je podatke o postupcima u oblasti provere imovine, pozitivne trendove rešavanja o sukobu interesa, aktivnosti jačanja svesti funkcionera o obavezama iz domena prijave imovine i sukoba interesa, kao i mehanizme, koje je Agencija uvela u oblasti prevencije korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou.

Sikimić je istakao da prevencija korupcije predstavlja ključni segment delovanja Agencije, kao i da je, pored represije, stub uspešne borbe protiv korupcije svake države. Dodao je da je, upravo iz tog razloga, od suštinskog značaja odgovarajuća saradnja i koordinacija sa svim nadležnim organima i relevantnim akterima, kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou.

Naglasio je i da je Agencija dobila podršku nadležnih institucija Republike Srbije, imajući u vidu nove i proširene nadležnosti, koje će imati po početku primene Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije.

Ukazujući na uspešnu i intenziviranu međunarodnu saradnju, podsetio je da je Agencija izabrana za jednog od dva potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije, koju čine antikorupcijske institucije iz 19 zemalja, kao i da Republika Srbija više nije među državama, koje se nalaze u “globalno nezadovoljavajućem” režimu u smislu usklađenosti sa preporukama Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO).