NAJAVA: Okrugli stolovi „Institucionalni integritet“

Godišnji izveštaj 2011. Pokret
20/06/2012
Demokratska partija Bugara
20/06/2012

NAJAVA: Okrugli stolovi „Institucionalni integritet“

print

Tim Agencije za borbu protiv korupcije organizovaće okrugle stolove na temu „Institucionalni integritet“ u sledećim gradovima i opštinama u Srbiji:

Inđija – 31. maj, sala Kulturnog centra, Vojvode Stepe 40, s početkom u 12 časova
Kovačica –
1. jun, sala Skupštine opštine, Maršala Tita 50, s početkom u 12 časova 
Leskovac2. jun, sala Skupštine grad, Pana Đukića 9-11, s početkom u 13 časova 
Prokuplje
3. jun, sala Skupštine opštine, Nikodija Stojanovića 2, s početkom u 12 časova
Šabac8. jun, sala Kulturnog centra, Gospodar Jevremova 12, s početkom u 12 časova
Bačka Topola9. jun sala Skupštine opštine, Maršala Tita 30, s početkom u 12 časova
Novi Beograd10. jun sala tri Skupštine gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167 s početkom u 12 časova.

U tim dvočasovnim suretima predstavnici Agencije objašnjavaće obaveze koje proističu iz Zakona o Agenciji i na taj način pomažu institucijama da ove svoje obaveze lakše izvrše. Ovoga puta, teme su: mandat Agencije za borbu protiv korupcije, planovi integriteta i upoznavanje sa Pravilnikom za prijavljivanje poklona.
Agencija poziva predstavnike sledećih institucija da iskoriste priliku i bliže se upoznaju sa svojim obavezama: zaposlene u jedinicma lokalne samouprave i javnim službama (ustanovama kulture – biblioteke, muzeji, arhivi, zavodi za zaštitu spomenika; zdravstvene ustanove – domovi zdravlja, bolnice, instituti, zavodi; ustanove obrazovanja – osnovne i srednje škole, fakulteti, visoke škole; ustanove studentskog standarda, predškolske ustanove, ustanove u oblasti socijalne zaštite – ustanove za smeštaj dece i omladine, centri za socijalni rad, gerontološki centri) predstavnike medija i sve zainteresovane građane.